europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass för jobb och rekrytering

Europass är en bra resurs för dig som jobbar inom personalförvaltning, rekrytering och yrkesvägledning och behöver tillförlitliga verktyg och uppgifter för att bättre förstå sökandes färdigheter och kvalifikationer.

Enklare rekryteringsprocess

När du använder Europass vid rekrytering kan du be jobbsökande att skapa en Europassprofil där de kan beskriva sina färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter på ett begripligt och strukturerat sätt. De kan sedan ge dig en länk till profilen så att du kan se alla deras färdigheter och erfarenheter. Med hjälp av Europass kan sökandena också skapa cv:n och personliga brev och dela dem och andra dokument med en enkel länk.

Om du lägger ut platsannonsen på Euresportalen (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) kan jobbsökande med en matchande profil dessutom få tips om den via Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Personalutveckling

Europass kan också användas för att stödja personalens kompetensutveckling. Europass kan ge dig en klar bild av kompetensen hos de anställda i din organisation, så att du ser vad det finns för fortbildningsbehov. De anställda kan skapa och uppdatera sin Europassprofil för att dokumentera sin yrkesutveckling och sina meriter och framsteg på jobbet. Europass är ett kostnadsfritt och tillförlitligt EU-verktyg som du kan använda för att frigöra personalens dolda potential.

Förmedling av färdigheter och kvalifikationer

Europass har också funktioner som gör det lättare att förstå färdigheter och kvalifikationer, t.ex. intyg från andra länder:

  • Bilagan till examensbevis utfärdas av högskolor och beskriver en högre utbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Bilagan till yrkesexamensbevis utfärdas av yrkesutbildningsinstitutioner och beskriver en yrkesutbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Europass – rörlighet beskriver de internationella erfarenheter och färdigheter en person har fått genom studier, jobb eller volontärarbete utomlands.

Europass digitala referenser

Med hjälp av Europass digitala referenser kan utbildningsinstitutioner utfärda digitala intyg som inte kan manipuleras. Europass digitala referenser gör att studenter, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och andra behöriga organ på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan kontrollera att de digitala uppgifterna är äkta. På så sätt kan du bekräfta sökandes och personalens kvalifikationer. Europass digitala referenser är rättsligt likvärdiga med pappersintyg i hela EU och alla delar av infrastrukturen är öppna och kostnadsfria. Läs mer om Europass digitala referenser

Hjälp till att sprida Europass!

EU-kommissionen vill göra Europass till en uppskattad och utbredd tjänst bland arbetsgivare, rekryterare och personalutvecklingsorganisationer.

Mejla oss om du har synpunkter på eller frågor om Europass.