europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Vad är digitala referenser?

Europass digitala referenser är ett intyg på lärande, som kan beskriva aktiviteter, bedömningar och kvalifikationer och rätten att utöva ett yrke.

 

EU-kommissionen vill ta fram en infrastruktur för Europass digitala referenser för att kvalifikationer och andra läranderesultat ska kunna erkännas i hela Europa på ett effektivare och säkrare sätt.

Arbetet med infrastrukturen pågår. Den ska stödja autentisering av digitala dokument eller uppgifter om kompetens och kvalifikationer, i enlighet med artikel 4.6 i beslutet om Europass.

En referens är ett dokumenterat uttalande med påståenden om en person, utfärdat av en utbildningsinstitution efter någon form av lärande.

Europass digitala referenser är ett intyg på lärande. De kan beskriva

Vilka är fördelarna?

Europass digitala referenser kan innehålla en mängd information som kan hjälpa arbetsgivare och andra institutioner att förstå och erkänna dem. Det finns många fördelar jämfört med pappersintyg: de minskar pappersarbetet för såväl studenter som utbildningsanordnare och företag, minskar risken för bedrägerier och bidrar till papperslösa arbetsflöden.

Europass digitala referenser går att verifiera omedelbart – mottagaren kan automatiskt kontrollera t.ex. utfärdarens identitet eller kvalitetssäkringen.

Europass digitala referenser undertecknas med en e-stämpel, vilket innebär att de är rättsligt giltiga i EU och likvärdiga med pappersintyg med samma information.

Vad händer nu?

Kommissionen håller på att utveckla de verktyg, program och tjänster som kommer att ingå i infrastrukturen. 18 länder deltar i ett pilotprojekt för att testa de digitala referenserna på nationell nivå. Vi lägger fortlöpande ut ny information på den här sidan allt eftersom projektet framskrider.

Teknisk information om Europass digitala referenser

Information om Europass digitala referenser för studenter

    • aktiviteter (t.ex. kurser)
    • bedömningar (t.ex. projekt)
    • meriter (t.ex. färdigheter) 
    • rätten att utöva ett yrke (t.ex. legitimering som läkare)
    • kvalifikationer.