europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Ta det strukturerade steget: Ansökningshanteraren

Det kan finnas många jobb och kurser som du vill söka i ditt liv. En del kanske du upptäcker i sista minuten, andra kanske du förbereder dig för i månader. I båda fallen är det smart att ha dina cv:n, personliga brev, intyg och styrkande handlingar samlade i ditt Europassbibliotek. Det är en säker plats på nätet.

Om du inte redan har gjort det, kan du ladda upp alla dina dokument i ditt Europassbibliotek så att du är redo för alla möjligheter som kan dyka upp!

Den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) kan främja tydlighet och erkännande av kvalifikationer internationellt. Genom att jämföra EQF med nationella och regionala referensramar för kvalifikationer i tredjeländer, dvs. länder utanför EU, blir det lättare att förstå de olika referensramarna för kvalifikationer i Europa. Tack vare jämförelsen kan man bland annat underlätta erkännandet av kvalifikationer för

Hitta, förstå och jämför kvalifikationstyper i nationella referensramar för kvalifikationer

Med hjälp av den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) kan du se hur de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) förhåller sig till varandra. Beskrivning av de åtta EQF-nivåerna.

Ta det säkra steget – allt om tvåfaktorsautentisering

Precis som många andra tjänster vill vi skydda dina uppgifter mot stöld. Därför är tvåfaktorsautentisering nu obligatoriskt när du loggar in på ditt Europasskonto. Det betyder att du behöver ett extra säkerhetssteg för att bekräfta att det verkligen är du som loggar in. Det bidrar till att förhindra att andra får tillgång till och missbrukar dina personuppgifter.

Vad behöver du?

Din mobiltelefon eller din e-legitimation räcker för att starta inloggningsprocessen i två steg till ditt Europass:

Subscribe to