europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Nationella förteckningar över Europass tillägg till yrkesexamensbevis

Många länder har en nationell förteckning över Europass tillägg till yrkesexamensbevis. Den ger en översikt över tillägg som utfärdats för att yrkeskvalifikationer ska vara lättare att förstå.

Klicka på ett land nedan för att se den nationella förteckningen över tillägg till yrkesexamensbevis.