Hur bedömer jag mina språkkunskaper?

Du kan själv bedöma dina språkkunskaper i din Europassprofil. Det innebär att du reflekterar över dina färdigheter och beskriver dina språknivåer. Du kan fylla i en enkel tabell i din Europassprofil för att beskriva dina språkkunskaper. Läs de olika nivåbeskrivningarna och välj den som du anser bäst beskriver din hör- och läsförståelse, muntliga interaktion och produktion och dina skrivfärdigheter på språket i fråga. Du kan också spara dina språkintyg i ditt Europassbibliotek. Nivåskalan följer den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Du kan dela språknivåtabellen i din Europassprofil med andra, t.ex. arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.