europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Genomförande av den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)

EU-länderna och elva andra länder har åtagit sig att följa EQF så att det blir enklare för arbetsgivare, arbetstagare och studerande att förstå vad olika utbildningar inom och utanför EU innebär. Läs mer om hur den europeiska referensramen för kvalifikationer genomförs i de olika länderna.

Välj ett land för att läsa mer:

  • Kontaktuppgifter till de nationella EQF-samordningspunkterna
  • Information om nationella referensramar för kvalifikationer
  • EQF-hänvisningsrapporter (finns bara på engelska)

Jämför nationella referensramar för kvalifikationer i Europa

Cedefops europeiska inventering om NQF

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone