europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass digitala referenser

En digital Europassreferens är ett digitalt intyg som utfärdats av din utbildningsinstitution. Den beskriver din kvalifikation och kan också innehålla information om dina kurser, betyg, projekt och andra prestationer.

Om du vill studera, jobba eller volontärarbeta ska du ofta styrka dina kvalifikationer och meriter för t.ex. arbetsgivare och utbildningsinstitutioner. Det kan vara svårt, särskilt om du vill flytta utomlands.

Med hjälp av Europass digitala referenser kan du ta emot och dela digitala examensbevis och yrkesexamensbevis på ett enkelt och smidigt sätt.

Din utbildningsinstitution kan utfärda ditt examensbevis eller yrkesexamensbevis som en digital Europassreferens.

Den digitala filen kan skickas till en plånbok i ditt Europassbibliotek, direkt till dig per mejl eller någon annanstans enligt din begäran. Din digitala Europassreferens är en viktig handling så se till att alltid ha den i säkert förvar.

 

Varför behöver jag en digital Europassreferens?

Du kan dela den digitala referensen med arbetsgivare och utbildningsinstitutioner eller med någon annan som behöver information om dina kvalifikationer. De kan automatiskt kontrollera att referensen är äkta och tillhör dig och får en bättre förståelse för dina färdigheter och erfarenheter. Dela inte referensen med någon vars identitet du inte känner till. Om du sparar referensen i ditt Europassbibliotek kan du dela den under en viss tid.

Systemet med Europass digitala referenser sköts av EU-kommissionen. Det är ett säkert system och kostar inget.

EU-kommissionen har tillsammans med EU-länderna och andra länder inlett ett pilotprojekt med Europass digitala referenser. Du kan bli en av de första som får sitt examensbevis eller yrkesexamensbevis som en digital referens.

Din institution meddelar dig om du får en digital Europassreferens. Du kan också kontakta oss om du har frågor om Europass digitala referenser.

Smiling young woman showing her mobile phone