europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Додатак дипломи

Шта је то

Документ у коме су описана знања и вештине носилаца диплома високог образовања. Примери

У њему су наведене додатне информације које допуњују ставке у званичним дипломама или транскриптима оцена, чинећи тако ове документе разумљивијим, нарочито за послодавце или установе у иностранству.

Коме је намењен

Europass додатак дипломи издаје се свршеним студентима заједно са дипломом високог образовања.

За шта се не може користити

Europass додатак дипломи не може се користити као:

  • замена за оригиналну диплому високог образовања;
  • документ који гарантује признавање високошколске квалификације.

Где се може добити

Europass додатак дипломи издаје високошколска установа која издаје диплому.

Техничка подршка

Овом делу сајта могу приступити само високошколске установе. Контактирајте свој национални Europass центар како бисте добили лозинку за приступ.