europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Šta su digitalna uverenja?

Europass digitalna uverenja opisuju dostignuće u učenju. Mogu opisivati aktivnosti, procene i profesionalne dozvole kao i kvalifikacije.

 

Evropska komisija razvija infrastrukturu Europass digitalnih uverenja (EDCI) kako bi podržala efikasnost i sigurnost u načinu na koji se uverenja poput kvalifikacija i drugih dostignuća u učenju mogu priznati širom Evrope.

U toku je rad na razvoju infrastrukture Europass digitalnih uverenja (EDCI). EDCI će podržati usluge autentifikacije za sve digitalne dokumente ili prikaze informacija o veštinama i kvalifikacijama kako je navedeno u članu 4 (6) odluke o Europass-u.

Uverenje je dokumentovana izjava koja sadrži tvrdnje o osobi, a izdaje ga obrazovna organizacija posle iskustva učenja.

Europass digitalna uverenja opisuju dostignuće u učenju. Mogu opisivati:

Koristi

Kao digitalna datoteka, uverenja mogu sadržati širok spektar vrednih informacija koje mogu pomoći u priznavanju i razumevanju uverenja od strane poslodavaca i drugih institucija. Europass digitalna uverenja imaju niz prednosti u odnosu na sertifikate na papiru: mogu smanjiti administraciju za studente i diplomce, kao i za pružaoce obrazovanja i obuke i preduzeća. Europass digitalna uverenja takođe mogu umanjiti uticaj prevara sa uverenjima i doprineti radnom toku bez papira.

Europass digitalna uverenja podržavaju trenutnu proveru; primaoci mogu automatski da provere informacije kao što su identitet tela koje je dodelilo uverenje ili osiguranje kvaliteta kvalifikacije.

Europass digitalna uverenja su potpisana e-pečatom, što znači da uživaju zakonsku pretpostavku autentičnosti širom EU kao i ekvivalenciju papirnatim akreditacijama koje sadrže iste podatke.

Razvoj

Komisija razvija alate, softver i usluge koji će biti deo EDCI-a. 18 zemalja učestvuje u pilot digitalnim uverenjima kako bi se testirali ovi elementi na nacionalnom nivou. Informacije i ažuriranja biće objavljeni ovde dok se projekat nastavlja.

Tehničke informacije o Europass digitalnim uverenjima

Informacije o Europass digitalnim uverenjima za učenike

    • aktivnosti (npr. pohađane časove),
    • procene (npr. projekata),
    • dostignuća (npr. razvijene veštine), 
    • profesionalne dozvole (npr. registraciju kao doktora medicine) i
    • kvalifikacije.