europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Priznavanje veština i kvalifikacija

Priznavanje veština i kvalifikacija ključno je za podršku mobilnosti i za prilike za učenje i za karijeru za sve u celoj EU.

Priznavanje veština i kvalifikacija ključno je za podršku mobilnosti, kao i za prilike za učenje i za karijeru za sve u celoj EU.

Postoje dva različita postupka priznavanja kvalifikacija:

  • Priznavanje za dalje obrazovanje i obuku
  • Priznavanje za pristup zaposlenju, uključujući i regulisane profesije

 

Priznavanje kvalifikacija za dalje obrazovanje i obuku

Pozadina politike

Preporuka Saveta od 26. novembra 2018. promoviše automatsko međusobno priznavanje:

  • visokog obrazovanja i kvalifikacija za više i srednje obrazovanje i
  • rezultata perioda učenja u inostranstvu.

Ova Preporuka poziva države članice da do 2025. godine uspostave okvir za postizanje automatskog međusobnog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u državama članicama.

Preporuka takođe poziva na automatsko i potpuno priznavanje perioda studija u inostranstvu i automatsko priznavanje kvalifikacija višeg i srednjeg obrazovanja koje omogućavaju pristup visokom obrazovanju.

Konvencija o priznavanju kvalifikacija u vezi sa visokim obrazovanjem u evropskoj regiji (poznata i kao Lisabonska konvencija o priznavanju) Saveta Evrope i UNESCO-a usvojena je u Lisabonu 1997. godine. To je glavni pravni instrument za priznavanje kvalifikacija širom UNESCO regiona Evropa i Severna Amerika. Nosiocima kvalifikacija iz zemlje potpisnice pruža se pristup proceni njenih/njegovih kvalifikacija u drugoj zemlji potpisnici. Takva procena i naknadno priznavanje mogu biti u svrhu:

  • pristupa daljem tercijarnom obrazovanju
  • korišćenja akademskih zvanja
  • olakšavanja pristupa tržištima rada

Zemlje potpisnice Konvencije su se takođe obavezale da će uspostaviti nacionalne procedure za procenjivanje kvalifikacija izbeglica i raseljenih lica, čak i kad nema formalnih dokumenata. 

Woman holding a globe

Informacije o priznavanju kvalifikacija

Mreža ENIC-NARIC razvija zajedničku politiku i praksu u svim evropskim zemljama za priznavanje kvalifikacija. Ova Mreža se sastoji od Evropske mreže informativnih centara (ENIC), koju su osnovali Savet Evrope i UNESCO, i Nacionalnih informativnih centara za akademsko priznavanje (NARIC), osnovanih od strane Evropske komisije.

Možeš se obratiti ENIC / NARIC kancelarijama po zemljama  i ENIC-NARIC portalu radi daljih informacija o priznavanju kvalifikacija za dalje obrazovanje i obuku. 

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija

Pozadina politike

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u EU regulisano je Direktivom 2005/36/EC

Direktiva predviđa:

  • sistem automatskog priznavanja za: medicinske sestre, babice, lekare (lekare opšte prakse i specijaliste), stomatologe, farmaceute, arhitekte i veterinare.
  • opšti sistem priznavanja za druga regulisana zanimanja kao što su nastavnici, prevodioci i agenti za prodaju nekretnina i
  • sistem priznavanja zasnovan na profesionalnom iskustvu npr. stolari, tapetari i kozmetičari.

Pročitaj više o priznavanju regulisanih zanimanja ovde ili poseti bazu podataka regulisanih zanimanja.

Posebni okviri

Direktiva 2005/36/EZ ne obuhvata zanimanja koja su regulisana posebnim zakonskim odredbama kao što su mornari, statutarni revizori, posrednici u osiguranju i kontrolori vazduhoplova, advokati, komercijalni agenti i neke druge profesije u transportu ili lica koja rukuju otrovnim proizvodima. Pročitaj više o profesijama koje potpadaju pod posebno zakonodavstvo.

 Evropska profesionalna kartica (EPK) uspostavlja internet proceduru za priznavanje kvalifikacija za pet zanimanja (medicinske sestre opšte nege, fizioterapeuti, farmaceuti, agenti za prodaju nekretnina i planinski vodiči).