Kako da opišem svoje digitalne veštine?

Možeš da navedeš i organizuješ svoje digitalne veštine u svom Europass profilu. Možeš da napraviš listu svih svojih digitalnih veština, uključujući alate i softvere koje umeš da koristiš, kao i projekte ili dostignuća na koja si ponosan/na. Možeš da opišeš alate koje koristiš u svom poslu ili na studijama, kao i alate koje koristiš u slobodno vreme (npr. društvene mreže, blogovi, gejming). Takođe možeš da organizuješ svoje veštine u različite grupe, npr. napravi grupu digitalnih alata koje koristiš za dizajn; ili digitalne veštine koje koristiš u svom poslu, ili čak listu digitalnih veština koje želiš da razviješ.