Додатак сертификату

Шта је то

Документ који ближе описује стечене квалификације и издаје се уз диплому или сертификат стечен након школовања или обуке за стручно занимање. Примери

У њему су наведене додатне информације које допуњују ставке у званичним дипломама или транскриптима оцена, чинећи тако ове документе разумљивијим, нарочито за послодавце или установе у иностранству.

Коме је намењен

Сваком појединцу који је завршио образовни програм или обуку за стручно занимање.

За шта се не може користити

Europass додатак сертификату не може се користити као:

  • замена за оригиналну диплому или сертификат;
  • документ који гарантује признавање стручне квалификације.

Где се може добити

Већина држава има националне базе додатака сертификату.

У супротном, можете контактирати своју националну контакт тачку.

Техничка подршка

Овом делу сајта могу приступити само установе које користе Europass додатак сертификату. Контактирајте своју националну контакт тачку како бисте добили лозинку за приступ.