europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Opis osam nivoa EOK-a

Each of the 8 levels of the EQF is defined by a set of descriptors indicating the learning outcomes relevant to qualifications at that level in any qualifications system.

 

The learning outcomes are defined in terms of: 

Znanje: U kontekstu EOK-a, znanje se opisuje kao teorijsko i/ili faktičko.

Veštine: U kontekstu EOK-a, veštine se opisuju kao kognitivne (koje pokrivaju primenu logičkog, intuitivnog i kreativnog razmišljanja) i praktične (koje pokrivaju manuelnu spretnost i korišćenje metoda, materijala, alata i instrumenata).

Odgovornost i samostalnost: U kontekstu EOK-a, odgovornost i samostalnost opisuju se kao sposobnost polaznika da samostalno i odgovorno primenjuje znanje i veštine.

  Kompatibilnost sa Okvirom kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja

  Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja daje deskriptore za tri ciklusa koje su usaglasili ministri zaduženi za visoko obrazovanje na sastanku u Bergenu maja 2005. godine tokom izrade okvira za Bolonjski proces. Deskriptor svakog ciklusa pruža generičku konstataciju tipičnih očekivanja u pogledu postignuća i sposobnosti u vezi sa kvalifikacijama do kojih se stiže na kraju tog ciklusa.

  1.    Deskriptor kraćeg ciklusa koji je razvila Združena inicijativa za kvalitet u sklopu Bolonjskog procesa (deo prvog ciklusa ili povezan sa njim) odgovara ishodima učenja na 5. nivou EOK-a.

  2.    Deskriptor prvog ciklusa odgovara ishodima učenja na 6. nivou EOK-a.

  3.    Deskriptor drugog ciklusa odgovara ishodima učenja na 7. nivou EOK-a.

  4.    Deskriptor trećeg ciklusa odgovara ishodima učenja na 8. nivou EOK-a.