europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Kaj so digitalna potrdila

Digitalna potrdila Europass vsebujejo informacije o učnih uspehih. Opisujejo lahko dejavnosti, ocene ter strokovne nazive in kvalifikacije.

 

Evropska komisija razvija infrastrukturo za digitalna potrdila Europass (EDCI), da bi se kvalifikacije in drugi učni dosežki v Evropi priznavali učinkoviteje in varneje.

Razvoj infrastrukture za digitalna potrdila Europass je v teku. EDCI bo podpiral avtentikacijske storitve za katere koli digitalne dokumente ali predstavitve informacij o spretnostih in kvalifikacijah, kot je opredeljeno v členu 4(6) sklepa o Europassu.

Potrdilo je dokumentirana izjava s trditvami o osebi, ki jih izda izobraževalna organizacija po učni izkušnji.

Digitalna potrdila Europass vsebujejo informacije o učnih uspehih. Opisujejo lahko:

Koristi

Potrdila kot digitalne datoteke lahko vključujejo širok nabor dragocenih informacij, ki so lahko v korist pri priznavanju in razumevanju potrdil s strani delodajalcev in drugih ustanov. Digitalna potrdila Europass imajo številne prednosti pred papirnatimi potrdili: zmanjšajo lahko administrativno delo za študente in diplomante, nosilce izobraževanj in usposabljanj ter podjetja. Digitalna potrdila Europass lahko tudi zmanjšajo možnosti goljufij in spodbujajo uporabo elektronskih postopkov.

Digitalna potrdila Europass se lahko takoj preverijo. Prejemniki lahko samodejno preverijo informacije, kot sta identiteta izdajatelja ali zagotavljanje kakovosti kvalifikacij.

Digitalna potrdila Europass so podpisana z e-pečatom, zato zanje velja pravna domneva verodostojnosti v EU, prav tako pa so enakovredna papirnatim potrdilom z enakimi informacijami.

Razvoj

Komisija razvija orodja, programsko opremo in storitve, ki bodo sestavni del EDCI. V pilotni fazi sodeluje 18 držav, ki bodo te elemente testirale na nacionalni ravni. Informacije in posodobitve bodo objavljene tukaj, ko se bo projekt nadaljeval.

Tehnične informacije o digitalnih potrdilih Europass

Informacije o digitalnih potrdilih Europass za učence

    • dejavnosti (npr. obiskovana predavanja)
    • ocene (npr. projektov)
    • dosežke (npr. pridobljene spretnosti) 
    • strokovne nazive (npr. pridobljen zdravniški naziv) in
    • kvalifikacije