europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Priznavanje spretnosti in kvalifikacij

Priznavanje spretnosti in kvalifikacij je ključnega pomena za podporo mobilnosti ter priložnosti za učenje in poklicnih možnosti za vse v EU.

Priznavanje spretnosti in kvalifikacij je ključnega pomena za podporo mobilnosti in učenja ter poklicnih možnosti za vse v EU.

Za priznavanje kvalifikacij obstajata dva postopka:

  • priznavanje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
  • priznavanje za dostop do zaposlitve, vključno z reguliranimi poklici

 

Priznavanje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

Ozadje politike

Priporočilo Sveta z dne 26. novembra 2018 spodbuja avtomatično vzajemno priznavanje:

  • visokošolskih diplom in spričeval višjega sekundarnega izobraževanja ter
  • izidov iz učnih obdobij v tujini.

Priporočilo poziva države članice, naj do leta 2025 vzpostavijo okvir za dosego avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih kvalifikacij med državami članicami.

Priporočilo poziva tudi k avtomatičnemu priznavanju študijskih obdobij v tujini v celoti ter kvalifikacij višjega sekundarnega izobraževanja in usposabljanja, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni.

Svet Evrope in Unesco sta leta 1997 v Lizboni sprejela Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (znano tudi kot Lizbonska konvencija o priznavanju). To je glavni pravni instrument za priznavanje kvalifikacij v Unescovi evropski in severnoameriški regiji. Imetnikom kvalifikacije iz ene države podpisnice omogoča dostop do ocene njihovih kvalifikacij v drugi državi podpisnici. Taka ocena in na njej temelječe priznavanje kvalifikacij sta lahko namenjena:

  • dostopu do nadaljnjega terciarnega izobraževanja,
  • uporabi strokovnih in znanstvenih naslovov,
  • lajšanju dostopa do trgov dela.

Države podpisnice konvencije so se tudi zavezale, da bodo vzpostavile nacionalne postopke za ocenjevanje kvalifikacij beguncev in razseljenih oseb, tudi če uradni dokumenti ne obstajajo. 

Woman holding a globe

Informacije o priznavanju kvalifikacij

Mreža ENIC-NARIC razvija skupno politiko in prakso za priznavanje kvalifikacij v vseh evropskih državah. Mrežo sestavljajo Evropska mreža informacijskih centrov (ENIC), ki sta jo ustanovila Svet Evrope in Unesco, ter nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom (NARIC), ki jih je vzpostavila Evropska komisija.

Za dodatne informacije o priznavanju kvalifikacij za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se lahko obrnete na nacionalne urade ENIC-NARIC prek portala ENIC-NARIC. 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Ozadje politike

Priznavanje poklicnih kvalifikacij v EU ureja Direktiva 2005/36/ES.

Ta direktiva določa:

  • sistem avtomatičnega priznavanja za medicinske sestre, babice, zdravnike (splošne zdravnike in specialiste), zobozdravnike, farmacevte, arhitekte ter veterinarje,
  • splošni sistem priznavanja za druge regulirane poklice, kot so učitelji, prevajalci in nepremičninski posredniki, ter
  • sistem priznavanja na podlagi poklicnih izkušenj, na primer za tesarje, tapetnike in kozmetike.

Več informacij o priznavanju reguliranih poklicev najdete tukaj ali če obiščete podatkovno zbirko reguliranih poklicev.

Posebni okviri

Direktiva 2005/36/ES ne zajema poklicev, ki jih urejajo posebne pravne določbe, kot so mornarji, zakoniti revizorji, zavarovalni posredniki in kontrolorji zračnega prometa, odvetniki, trgovski zastopniki ter nekateri drugi poklici v prometu ali tisti, ki ravnajo s strupenimi proizvodi. Več o poklicih, za katere velja posebna zakonodaja.

Evropska poklicna izkaznica določa spletni postopek za priznavanje kvalifikacij za 5 poklicev (medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, fizioterapevte, farmacevte, nepremičninske posrednike in gorske vodnike).