Frequently Asked Questions

Europass templates

Kaj je potni list znanj in spretnosti Europass?

Evropski potni list znanj in spretnosti je orodje, ki je bilo na voljo v Europassu do leta 2019. Uporabnikom je omogočalo zbiranje dokumentov v eni sami datoteki. Evropski potni list znanj in spretnosti ni več na voljo, vendar pa lahko registrirani uporabniki zdaj zagotavljajo dostop do dokumentov iz svojih knjižnic Europass.

Kako naj opišem svoja digitalna znanja in spretnosti?

Digitalna znanja in spretnosti lahko navedete in organizirate v svojem profilu Europass. Ustvarite lahko seznam vseh svojih digitalnih znanj in spretnosti, vključite tudi orodja in programsko opremo, ki jih znate uporabljati, pa tudi projekte ali dosežke, na katere ste ponosni. Opišete lahko orodja, ki jih uporabljate pri svojem delu ali izobraževanju, pa tudi orodja, ki jih uporabljate v prostem času (npr. uporaba družbenih medijev, pisanje spletnega dnevnika, igranje iger). Svoja znanja in spretnosti lahko tudi organizirate v različne skupine, npr. ustvarite skupino digitalnih orodij, ki jih uporabljate za oblikovanje, sklop digitalnih znanj in spretnosti, ki jih uporabljate pri svojem delu, ali celo seznam digitalnih znanj in spretnosti, ki bi jih radi pridobili.

Kako naj sam/-a ocenim svoje jezikovne spretnosti in znanje?

Svoje jezikovne spretnosti in znanje lahko sami ocenite v svojem profilu Europass. Samoocenjevanje znanj in spretnosti pomeni, da razmislite o svojih znanjih in spretnostih ter opišete njihove ravni. Jezikovne spretnosti in znanje opišete tako, da v svojem profilu Europass izpolnite enostavno preglednico za samoocenjevanje. Vse opise lahko preberete v orodju za samoocenjevanje in izberete raven, ki po vašem mnenju najbolje opiše vaša znanja in spretnosti na področju poslušanja, branja, govornega sporazumevanja, govorjenja in pisanja v poljubnem jeziku. V knjižnico Europass lahko shranite tudi potrdila o znanju jezika. Orodje za samoocenjevanje uporablja skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Dostop do preglednice za samoocenjevanje v profilu Europass lahko zagotovite drugim, kot so delodajalci in ustanove za izobraževanje ali usposabljanje.

Kaj se je zgodilo z jezikovno izkaznico Europass?

Jezikovna izkaznica Europass je bila oblikovana leta 2004 kot ena od predlog dokumentov Europass, kot orodje za samoocenjevanje jezikovnih spretnosti in znanja ter kvalifikacij.

Sedanji Europass vključuje jezikovno izkaznico v profilu Europass v rubriki jezikovne spretnosti in znanje. Na podlagi skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (CEFR) lahko še vedno sami ocenite svoje jezikovne kompetence ter jih po potrebi posredujete delodajalcem ali izobraževalnim ustanovam.

Kaj je priloga k diplomi?

Priloga k diplomi vam lahko pomaga jasno in usklajeno opisati kvalifikacije, ki ste jih pridobili z visokošolskim izobraževanjem.

Kaj je priloga k spričevalu Europass?

Priloga k spričevalu Europass vam lahko pomaga jasno in usklajeno opisati kvalifikacije, ki ste jih pridobili s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Kaj je potrdilo o mobilnosti Europass?

Potrdilo o mobilnosti Europass vam lahko pomaga predstaviti znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili v okviru programov mobilnosti v drugi državi.

Europass CV and cover letter editor

Novi Europass je bil uveden julija 2020. Ali lahko še vedno uporabljam življenjepise Europass in spremna pisma, ki so bila pripravljena pred tem?

Če ste življenjepis Europass ali spremno pismo ustvarili pred julijem 2020, lahko ta dokument uvozite v spletni urejevalnik, da ga uredite. Lahko se tudi registrirate, da ustvarite svoj profil Europass in shranite dokumente v svoji knjižnici Europass, da jih lahko dosežete z enega mesta in omogočite drugim dostop do njih.

Kako shranim svoj življenjepis Europass?

Ko končate življenjepis, vas sistem vedno obvesti o izbirah, ki so vam na voljo.

Če ste registrirani uporabnik, ga lahko prenesete na svojo lokalno napravo ali shranite v svoji knjižnici Europass.

Če ste gostujoči uporabnik, ga lahko prenesete na svojo lokalno napravo.

Ali lahko Europass prevede moj življenjepis Europass in spremno pismo?

Svoj profil Europass, življenjepis Europass in spremno pismo lahko ustvarite v 29 različnih jezikih. Vendar pa Europass ne prevaja informacij, ki ste jih že navedli v svojem profilu ali dokumentih.

Ali lahko ustvarim različne različice svojega življenjepisa Europass?

Ustvarite lahko različne različice svojega življenjepisa Europass. Uporabite lahko tudi različne vizualne predloge, ki so na voljo. Registrirani uporabniki lahko shranijo različne različice v svoji knjižnici Europass. Gostujoči uporabniki lahko prenesejo različice svojega življenjepisa Europass na svojo lokalno napravo in jih pozneje posodobijo.

Življenjepis Europass sem izgubil/-a. Kaj lahko naredim?

Če ste gostujoči uporabnik, bodo podatki, ki jih vnesete v svoj profil Europass, na voljo še 48 ur po zadnjem obisku.

Če ste registrirani uporabnik, bodo vaši podatki shranjeni dalj časa, svoje življenjepise Europass in spremna pisma pa lahko shranite v svoji knjižnici.

Ali lahko svoj življenjepis Europass prilagodim?

Z urejevalnikom življenjepisa Europass lahko poljubno dodajate, brišete in urejate rubrike življenjepisa. Rubrike, kot sta rubriki „Delovne izkušnje“ ter „Izobraževanje in usposabljanje“, lahko premikate, urejate ali odstranite. Lahko ustvarite tudi prilagojene rubrike s poljubnimi imeni, odvisno od vaših potreb in izkušenj.

Potem ko izpolnite želene rubrike, lahko s seznama različnih predlog izberete ustrezno obliko življenjepisa. S tem lahko prilagodite videz in slog življenjepisa posamezni prijavi.

Kako lahko na spletu posodobim svoj življenjepis Europass?

Če ste registrirani uporabnik, lahko življenjepis Europass shranite v svoji knjižnici Europass in ga kadar koli uredite. Če ste gostujoči uporabnik, lahko življenjepis Europass uvozite v spletni urejevalnik, vnesete kakršne koli spremembe in ga ponovno prenesete na svojo lokalno napravo.

Kam lahko shranim življenjepis Europass?

Življenjepis Europass lahko shranite na naslednje načine:

  • v svojo knjižnico Europass (velja samo za registrirane uporabnike) ali
  • ga prenesete na svojo lokalno napravo (računalnik ali mobilno napravo).
V kateri obliki lahko shranim življenjepis Europass?

Trenutno lahko svoj življenjepis Europass shranite v različici Europass PDF.

V življenjepis Europass ne morem vključiti fotografije.

Preverite, ali ste fotografijo naložili v ustrezni obliki datoteke: PNG, JPG.

Če je oblika pravilna, preverite, ali je velikost datoteke manjša od 20 MB.

Support and Information

Nisem evropski državljan / evropska državljanka. Ali lahko uporabljam Europass?

Da, Europass je brezplačen sklop spletnih orodij in informacij za vsakogar, ne glede na državljanstvo ali državo prebivališča.

Ali lahko s pomočjo Europassa pridobim priznanje svojega znanja, spretnosti in kvalifikacij?

Europass vam lahko pomaga pri jasnem in usklajenem sporočanju vaših znanj in spretnosti, kvalifikacij in izkušenj. Uporaba Europassa vam ne daje pravice do samodejnega priznavanja vaših znanj in spretnosti ter kvalifikacij ali drugih pravic. Profil Europass in dokumenti Europass, kot so priloga k diplomi, priloga k spričevalu in potrdilo o mobilnosti Europass, so lahko koristni za predstavitev vaših znanj in spretnosti ter kvalifikacij delodajalcem, ustanovam za izobraževanje in usposabljanje ter drugim.

Ali lahko uporabim ali reproduciram podatke, ki so na spletni strani Europass?

Podatke s spletne strani Europass lahko uporabljate ob navedbi vira (© Evropska unija).

Sem slep/slepa ali slaboviden/slabovidna. Ali lahko kljub temu uporabljam življenjepis Europass?

Da, Europass je bil razvit ob skrbnem upoštevanju slabovidnih in slepih oseb. Podpira podporno tehnologijo in zagotavlja alternative za ljudi s takšnimi izzivi.

Kaj so nacionalni centri Europass?

Nacionalni center Europass usklajuje vse dejavnosti v zvezi z Europassom v posamezni državi, ki sodeluje v Europassu. Je prva kontaktna točka za vse posameznike ali organizacije, ki bi radi uporabili Europass ali o njem izvedeli več. Obrnete se lahko na nacionalni center Europass svoje države ali države, v kateri želite delati ali se učiti.

Kako dobim pomoč v svoji državi?

Informacije in storitve, ki vam bodo v pomoč v različnih državah, lahko poiščete v Europassovih rubrikah Učenje v Evropi in Delo v Evropi. Na seznamu izberite državo, ki vas zanima.

Za dodatne informacije o Europassu se lahko obrnete na nacionalni center Europass v svoji državi.

Kako preverim raven svojih kvalifikacij v ravneh evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)?

Podatki o ravneh EOK so lahko na voljo v vaših dokumentih o kvalifikacijah (diploma, potrdilo, prepisi) ali pa lahko zaprosite zanje pri ustanovi, kjer ste se izobraževali.

Kaj je evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK)?

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje EU, ki omogoča lažje razumevanje kvalifikacij med državami in sistemi. EOK omogoča razumevanje kvalifikacij, pridobljenih v kateri koli evropski državi, na podlagi enostavnega sistema osmih referenčnih ravni. Informacije o EOK so lahko vključene v spričevala o kvalifikacijah, prilogo k diplomi ali prilogo k spričevalu. Podatke o ravni EOK svojih kvalifikacij lahko vključite v svoj življenjepis in prijave, da jih bodo delodajalci ali ustanove za izobraževanje in usposabljanje v drugih državah lažje razumele.