Aké služby vám môže poskytnúť EURES?

EURES pomáha uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu a zamestnávateľom pri nábore pracovníkov z celej Európy

Presťahovať sa do ktorejkoľvek krajiny EÚ, Švajčiarska, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska a Spojeného kráľovstva a začať tam pracovať vám umožňuje jedno z najdôležitejších práv občanov EÚ: voľný pohyb pracovníkov.

EURES pomáha uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu a zamestnávateľom nájsť vhodných pracovníkov z celej Európy.

Na portáli EURES je k dispozícii široká škála podporných služieb poskytovaných prostredníctvom viac ako tisíc poradcov EURES, ktorí pracujú v členských a partnerských organizáciách siete EURES.

Služby siete EURES pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov zahŕňajú:

  • priraďovanie voľných pracovných miest k životopisom na portáli EURES.
  • poskytovanie informácií, usmernení a iných podporných služieb pracovníkom a zamestnávateľom
  • poskytovanie informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách siete EURES
  • osobitné podporné služby pre zahraničných pracovníkov a zamestnávateľov v cezhraničných regiónoch
  • prispôsobené ponuky pracovných miest pre konkrétne fázy vašej kariérnej dráhy, napríklad v rámci programov Tvoje prvé pracovné miesto EURES a Reaktivácia
  • možnosť stretnúť sa s budúcimi zamestnávateľmi a zamestnancami prostredníctvom platformy Európske dni pracovných príležitostí online ako aj
  • pomoc po získaní pracovného miesta, ako je jazyková príprava a podpora integrácie v cieľovej krajine.

Navštívte portál EURES, kde nájdete ďalšie informácie o službách, ktoré máte k dispozícii. Na stránke EURES vo vašej krajine nájdete kontaktné údaje členských a partnerských organizácií siete EURES. Takisto môžete priamo kontaktovať poradcu EURES, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu.