Čo je nástroj Moja knižnica?

Vaša knižnica Europass predstavuje bezplatný online priestor prepojený s profilom Europass, v ktorom si môžete ukladať súbory súvisiace s vašou kariérou a štúdiom. Môžete do nej nahrať životopisy a motivačné listy vo formáte Europass, digitálne certifikáty, ocenenia, osvedčenia, diplomy a akékoľvek iné relevantné dokumenty a jej obsah môžete následne zdieľať. V knižnici Europass nikdy neukladajte dokumenty, ktoré obsahujú citlivé osobné informácie.