Čo je nástroj Moje záujmy?

Do tohto oddielu si registrovaní používatelia môžu zaznamenávať svoje záujmy a ciele. Môžete si vybrať zoznam hlavných cieľov súvisiacich s vašou kariérou a štúdiom alebo s inými príležitosťami, napríklad s dobrovoľníctvom alebo cestovaním. Výberom relevantných miest a krajín môžete označiť uprednostňované miesto (-a). Napokon môžete uviesť témy a zručnosti, o ktorých by ste sa chceli viac naučiť. Na základe informácií uvedených v časti Moje záujmy budete dostávať personalizované tipy na pracovné miesta a kurzy.