europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass pre zamestnanosť a prijímanie pracovníkov

Služby, ktoré Europass ponúka, sú vhodným zdrojom pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov (HR), náborových pracovníkov, náborových manažérov a odborníkov v oblasti poradenstva, ktorí potrebujú prístup k spoľahlivým nástrojom a informáciám, ktoré im pomáhajú porozumieť zručnostiam a kvalifikáciám uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušenie procesu prijímania zamestnancov

Môžete požiadať uchádzačov o zamestnanie, aby si pomocou Europassu ako náborového nástroja vytvorili profil Europass. Používatelia Europassu si môžu vytvoriť profil, ktorý obsahuje prehľad všetkých ich zručností, kvalifikácií a skúseností. Ak si to používatelia želajú, môžu odkaz na svoj profil zdieľať so zamestnávateľmi. Profil vám ako zamestnávateľovi alebo náborovému pracovníkovi umožní zobraziť zručnosti a skúsenosti uchádzačov prezentované zrozumiteľným a štruktúrovaným spôsobom. Prostredníctvom Europassu si môžu uchádzači vytvárať aj životopisy a motivačné listy, ktoré môžu podobne, ako aj ostatné dokumenty z Europassu zdieľať prostredníctvom jedného jednoduchého odkazu.

Okrem toho, ak na portáli Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) uverejníte voľné pracovné miesto, Europass zobrazí príslušné voľné pracovné miesto tak, aby si ho všimli uchádzači o zamestnanie so zodpovedajúcim profilom zručností.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Rozvoj zamestnancov

Europass sa môže použiť aj na podporu rozvoja zručností vašich súčasných pracovníkov. Europass vám môže pomôcť získať jasný obraz o zručnostiach zamestnancov vo vašej organizácii, čo vám poskytne prehľad o tom, aké sú potreby v oblasti odbornej prípravy a rozvoja. Zamestnanci si môžu vytvoriť a aktualizovať svoj profil Europass tak, aby bol v ňom zaznamenaný ich profesijný rozvoj, úspechy a dosiahnutý pokrok v práci. Keď zavediete vo vašej organizácii Europass, vďaka tomuto bezplatnému a dôveryhodnému nástroju EÚ sa môže uvoľniť jej skrytý ľudský potenciál.

Porozumenie zručnostiam a kvalifikáciám

Europass ponúka aj niekoľko ďalších nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa v zručnostiach a kvalifikáciách, a to aj vtedy, keď sa potrebujete oboznámiť s kvalifikáciami z iných krajín:

  • Dodatok k diplomu vydávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Opisuje sa v ňom vysokoškolské vzdelanie (napr. platové triedy, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu vydávajú inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Opisujú sa v ňom odborné kvalifikácie (napr. platové triedy, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • V Europass-mobilite sa opisujú medzinárodné skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Digitálne Europass-certifikáty

Rámec pre digitálne Europass-certifikáty umožňuje vzdelávacím inštitúciám vydávať digitálne kvalifikácie chránené pred neoprávneným zásahom a iné certifikáty o vzdelávaní. Vďaka digitálnym Europass-certifikátom môžu študenti, zamestnávatelia, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a iné oprávnené subjekty jednoducho a spoľahlivo overovať pravosť digitálnych certifikátov. Sú prostriedkom na potvrdenie pravosti kvalifikácií uchádzačov a zamestnancov. Digitálne Europass-certifikáty sú z právneho hľadiska rovnocenné osvedčeniam v papierovej podobe v celej Európskej únii. Všetky zložky príslušnej infraštruktúry sú otvorené a bezplatné. Prečítajte si viac o digitálnych Europass-certifikátoch.

Pomôžte nám pri propagácii Europassu!

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa Europass stal cennou službou, ktorú budú bežne využívať zamestnávatelia, náboroví pracovníci a organizáciami pre rozvoj zamestnancov.

Obráťte sa na nás e-mailom, ak nám chcete poskytnúť spätnú väzbu alebo máte otázky o Europasse.