europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Čo sú digitálne certifikáty

Digitálne Europass-certifikáty opisujú výsledky vzdelávania. Môžu popisovať činnosti, hodnotenia a profesionálne oprávnenia, ako aj kvalifikácie.

 

Európska komisia vyvíja infraštruktúru digitálnych Europass-certifikátov (IDEC) s cieľom podporiť účinnosť a bezpečnosť pri uznávaní certifikátov, ako sú kvalifikácie a ďalšie výsledky vzdelávania, v celej Európe.

V súčasnosti prebiehajú práce na vývoji infraštruktúry digitálnych Europass-certifikátov (IDEC). IDEC bude podporovať overovacie služby overovania pravosti všetkých digitálnych dokumentov alebo predkladaných informácií o zručnostiach a kvalifikáciách, ako je uvedené v článku 4 ods. 6 rozhodnutia o Europasse.

Certifikát je zdokumentované vyhlásenie, ktoré vydáva vzdelávacia inštitúcia po dokončení vzdelávania a obsahuje informácie o danej osobe.

Digitálne Europass-certifikáty opisujú výsledky vzdelávania. Môžu popisovať:

Výhody

Certifikáty môžu, ako digitálne súbory, obsahovať širokú škálu cenných informácií, ktoré môžu zamestnávateľom a ďalším inštitúciám pomôcť pri uznávaní a porozumení certifikátu. Digitálne Europass-certifikáty majú niekoľko výhod v porovnaní s certifikátmi v papierovej forme: môžu znížiť administratívnu záťaž študentov a absolventov, ako aj poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a firiem. digitálne Europass-certifikáty môžu znížiť vplyv podvodov súvisiacich s certifikátmi a prispieť k bezpapierovým pracovným tokom.

digitálne Europass-certifikáty umožňujú okamžité overovanie; príjemca môže automaticky overiť údaje, ako napr. identitu certifikačného orgánu alebo kvalitu kvalifikácie.

Digitálne Europass-certifikáty sa podpisujú elektronickou pečaťou, čo znamená, že sa na ne vzťahuje prezumpcia pravosti v celej EÚ, ako aj rovnocennosti s papierovými dokladmi, ktoré obsahujú rovnaké informácie.

Vývoj

Komisia vyvíja nástroje, softvér a služby, ktoré budú tvoriť súčasť IDEC. Na testovaní týchto prvkov na vnútroštátnej úrovni sa v pilotnej fáze zúčastňuje 18 krajín. Na tejto stránke budeme o tomto projekte priebežne zverejňovať aktuálne informácie.

Technické údaje o digitálnych Europass-certifikátoch

Informácie o digitálnych Europass-certifikátoch pre študentov

    • činnosti (napr. absolvované prednášky),
    • hodnotenia (napr. projekty),
    • dosiahnuté výsledky (napr. získané zručnosti), 
    • profesionálne oprávnenia (napr. registrácia lekára medicíny) a
    • kvalifikácie.