europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Ako postupovať pri sebahodnotení jazykových zručností?

V profile Europass môžete vykonať sebahodnotenie jazykových zručností. Sebahodnotenie zručností znamená, že zvážite svoje zručnosti a opíšete ich úroveň. Jazykové zručnosti môžete opísať vyplnením jednoduchej tabuľky na sebahodnotenie vo svojom profile Europass. Prečítajte si jednotlivé opisy v nástroji na sebahodnotenie a vyberte úroveň, ktorá podľa vášho názoru najlepšie vystihuje vaše zručnosti v akomkoľvek jazyku z hľadiska počúvania, čítania, ústnej interakcie, samostatného ústneho prejavu a písomného prejavu. V knižnici Europass si môžete uložiť aj jazykové osvedčenia. Nástroj na sebahodnotenie využíva Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Tabuľku so sebahodnotením z profilu Europass môžete zdieľať a poskytnúť ju tak iným subjektom, napríklad zamestnávateľom alebo inštitúciám vzdelávania alebo odbornej prípravy.