europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass pre profesijné poradenstvo

Europass poskytuje odborníkom v oblasti poradenstva viacjazyčné nástroje a relevantné informácie, ktoré môžu využívať pri poskytovaní pomoci ľuďom v oblasti kariéry a vzdelávania.

Platforma Europass, ktorú spravuje Európska komisia, je súbor bezplatných online nástrojov a informácií o celoživotnom vzdelávaní a profesijnom rozvoji. Tieto nástroje a informácie sú cenným zdrojom pre jednotlivcov, ako aj odborníkov v oblasti poradenstva pri poskytovaní podpory a informácií ľuďom, ktorí sa zaujímajú o štúdium, odbornú prípravu, prácu a dobrovoľníctvo v Európe.

Online platforma pre osobný a profesijný rast

Plánovanie vzdelávania a kariérnej dráhy vyžaduje nielen podporu odborníkov v oblasti poradenstva, ale aj aktuálne informácie a nástroje na podporu ľudí pri ich rozhodovaní.

Europass ponúka bezplatný súbor online nástrojov a informácií, ktorý pomáha ľuďom pri plánovaní každého kroku ich štúdia a kariéry. Nový profil Europass umožňuje používateľom zobrazovať, zaznamenávať a zdieľať zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti z každej fázy svojho života. Prostredníctvom relevantných návrhov pracovných miest, ktoré zodpovedajú zručnostiam a skúsenostiam jednotlivca, podporuje ľudí pri hľadaní vhodného zamestnania alebo kurzu. Ponúka bezplatné online hodnotiace nástroje, prístup k informáciám a možnosť uchovávať a zobrazovať digitálne certifikáty.

Platforma Europass je navrhnutá ako jednoducho prístupná služba, ktorá reaguje na potreby rôznych skupín používateľov (dostupná v 30 európskych jazykoch).

 

Zjednodušenie komunikácie medzi klientom a odborníkom na poradenstvo

Odborníci v oblasti poradenstva a iní odborníci môžu pri práci s klientmi využívať nástroje a informácie v rámci platformy Europass na viaceré účely. Odborníci v oblasti poradenstva môžu klientom pomôcť dokončiť ich profil Europass, aby si klienti mohli vytvoriť ucelený obraz o svojich zručnostiach, kvalifikáciách a záujmoch. Klienti môžu dostávať tipy na kurzy a pracovné miesta na základe informácií vo svojom profile. Rovnako môžu jednoducho zdieľať informácie v profile s odborníkmi v oblasti poradenstva s cieľom získať potrebné poradenstvo v oblasti kariéry a vzdelávania.

Europass ponúka informácie o vzdelávaní a práci v Európe, ktoré môžu slúžiť na poskytovanie poradenstva klientom. Odborníci v oblasti poradenstva môžu takisto vyhľadávať aktuálne informácie o:

 

Na portáli Europass možno nájsť aj stránky venované jednotlivým krajinám, ktoré obsahujú informácie o službách poskytovaných na európskej a vnútroštátnej úrovni, zdrojoch informácií a iných podobných sieťach, ktoré môžu poskytovať podporu klientom.

 

Europass má slúžiť ako poradenský nástroj na podporu celoživotného vzdelávania s cieľom uľahčiť hľadanie nových pracovných príležitostí, vzdelávanie a mobilitu. Europass je bezplatný nástroj, ktorý odborníci v oblasti poradenstva môžu používať pri práci s rôznymi používateľmi, a tak podporovať inklúziu, účasť a prístupnosť pre všetkých.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Odporúčajte Europass študentom, pracujúcim, uchádzačom o zamestnanie a dobrovoľníkom

Európska komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami, zainteresovanými stranami a odborníkmi v celej EÚ s cieľom rozvíjať a propagovať Europass. Odborníci v oblasti poradenstva v sektoroch vzdelávania a zamestnanosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri využívaní platformy Europass s cieľom pomáhať rôznym cieľovým skupinám a ukázať, že Europass je možné prispôsobiť rôznym potrebám.

Máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa platformy Europass? Kontaktujte nás.