Frequently Asked Questions

Europass CV and cover letter editor

What is the difference between the Europass Profile and a CV?

Your Europass profile is your personal online space where you can log all your skills, education, work experiences, achievements and other information. 

The profile is an all-inclusive area to organise your information. You can use all or some of the information from your Europass profile to create CVs for particular jobs or courses that you may be applying for, therefore helping you to tailor your CV to a particular job.

 

The Create CV option makes it easy to create one or many CVs from your Europass profile. You can use it to apply for a job, education, training or volunteering opportunities.

With the Europass CV you can:

 • create and update your CV in 29 languages.
 • choose from different Europass CV templates.
 • save your CV to your device or the Europass library.
 • share your CV with a third party.
Which fields are mandatory in the Cover Letter?

In order to create your cover letter, the following fields are mandatory:

 • language of the cover letter.
 • date format.
 • first name(s).
 • last name(s).
 • subject.
 • opening salutations (please fill both boxes, even if only one of them is indicated as mandatory).
 • your name (in the "closing" section).

 

The other fields are not mandatory. However, if you fill in the phone number field, you will have to add the country code. Similarly, if you fill in an Address you will have to select the country as well.

How can I add attachments to my Europass CV?

You can share your documents directly from the Europass Library or add a section on your Europass CV with the link to document(s) from your Europass Library.

Sharing document(s) from your Europass Library as a registered user:

 • Step 1: Select the document(s) you want to share by clicking on the checkbox (top left of each document).
 • Step 2:Choose “Share”. from the options.       
 • Step 3: You can choose to adjust the duration of how long people who you’ve shared this link with can view your document(s)  on the popup that appears.
 • Step 4: Click on the “Generate a link” button.

You will get a unique link that you can share with those you want to.

You can also add this link to your Europass CV. 

Please note that documents that you upload to the Europass library will not be automatically included in your Europass CV.

How can I reorder the main sections on my CV?

You can reorder the main sections (education, work experiences) or the sub-sections (individual work experiences)sections manually to display them in the order you want.

To move an entire section

 • Click on the blue arrows you see on the left side of that section.

To move items within a section:

 • Move your mouse to the left of that item. Your cursor will take a different shape (a cross/plus). You can then click, hold and move it up or down (drag and drop) depending on where you want to place that item.
How to unpublish my Europass CV that I published on EURES?

 

To unpublish your Europass CV from EURES you need to:

 •  Log in to your Europass account.
 • Select "Unpublish your CV on EURES" under "Account Settings",
 • Click "Unpublish CV"  on the popup that appears asking if you are sure you want to unpublish your CV on EURES.

Support and Information

What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

 • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
 • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

Using Europass

Is there a record of all the times that Europass had technical issues?

Yes, if you were not able to use Europass due to instability, you can refer to the Error Log Page for reference. It lists the dates and times when Europass had full or partial inaccessibility, due to planned technical maintenance or unexpected technical problems.

I shared my Europass information via a hyperlink. How can I deactivate that link?
 • Login to your Europass account 
 • Go to the “activity feed” section under the “Me” button.
 • Click on edit (the icon in the shape of a pen on the right) of the specific link.
 • Select “unpublish link” to deactivate that link.
How can I get jobs and course suggestions?

Europass offers jobs and course suggestions by matching them with the skills and interests that you have provided on your profile and the "my skills"  or "my interest"  tools. 

 • Select the "Settings" option under the “Me” button.
 • Click on "Customise suggestion settings".
 • On "Manage suggestions", click on edit.

Switch the button on the right to ON to be able to receive job and course suggestions. You will be able to see personalised suggestions on your Europass dashboard.

Don’t forget to save the changes!

ŠABLÓNY EUROPASS

Čo je Európsky pas zručností?

Európsky pas zručností bol nástroj ponúkaný na portáli Europass do roku 2019. Umožňoval používateľom vytvoriť si zbierku dokumentov v jednom súbore. Európsky pas zručností už nie je v ponuke, registrovaní používatelia Europassu majú teraz možnosť zdieľať dokumenty zo svojej knižnice Europass.

Ako možno opísať digitálne zručnosti?

V profile Europass môžete uvádzať a organizovať svoje digitálne zručnosti. Môžete si vytvoriť zoznam všetkých digitálnych zručností vrátane softvéru a nástrojov, ktoré viete používať, ako aj projektov alebo výsledkov, na ktoré ste hrdí. Môžete opísať nástroje, ktoré používate pri práci alebo štúdiu, ako aj nástroje, ktoré používate vo voľnom čase (napr. sociálne médiá, blogovanie, hranie hier). Svoje zručnosti môžete takisto rozčleniť do rôznych skupín, napríklad vytvoriť skupinu digitálnych nástrojov, ktoré používate pri tvorbe návrhov, alebo zoznam digitálnych zručností, ktoré používate pri práci, alebo dokonca zoznam digitálnych zručností, ktoré by ste si chceli osvojiť.

Ako postupovať pri sebahodnotení jazykových zručností?

V profile Europass môžete vykonať sebahodnotenie jazykových zručností. Sebahodnotenie zručností znamená, že zvážite svoje zručnosti a opíšete ich úroveň. Jazykové zručnosti môžete opísať vyplnením jednoduchej tabuľky na sebahodnotenie vo svojom profile Europass. Prečítajte si jednotlivé opisy v nástroji na sebahodnotenie a vyberte úroveň, ktorá podľa vášho názoru najlepšie vystihuje vaše zručnosti v akomkoľvek jazyku z hľadiska počúvania, čítania, ústnej interakcie, samostatného ústneho prejavu a písomného prejavu. V knižnici Europass si môžete uložiť aj jazykové osvedčenia. Nástroj na sebahodnotenie využíva Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Tabuľku so sebahodnotením z profilu Europass môžete zdieľať a poskytnúť ju tak iným subjektom, napríklad zamestnávateľom alebo inštitúciám vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Čo sa stalo s Europass-jazykovým pasom?

Europass-jazykový pas bol vytvorený v roku 2004 ako jeden zo vzorových dokumentov Europassu a slúžil ako nástroj na sebahodnotenie jazykových zručností a kvalifikácií.

V rámci súčasného portálu Europass sa jazykový pas začlenil do profilu Europass ako oddiel s označením Jazykové zručnosti. Aj naďalej môžete vykonať sebahodnotenie jazykových kompetencií na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a podľa potreby informovať o svojich výsledkoch zamestnávateľov alebo vzdelávacie inštitúcie.

Čo je to dodatok k diplomu?

Europass-dodatok k diplomu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Čo je Europass-dodatok k osvedčeniu?

Europass-dodatok k osvedčeniu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Čo je Europass-mobilita?

Europass-mobilita vám môže pomôcť pri prezentovaní zručností nadobudnutých počas pobytu v inej krajine v rámci mobility.

EDITOR EUROPASS-ŽIVOTOPISOV A MOTIVAČNÝCH LISTOV

V júli 2020 bol spustený nový portál Europass. Môžem aj naďalej používať Europass-životopisy a motivačné listy z predchádzajúceho obdobia?

Ak ste si Europass-životopis alebo motivačný list vytvorili pred júlom 2020, môžete tieto dokumenty importovať do online editora a upravovať ich. Môžete si takisto vytvoriť profil Europass ako registrovaný používateľ a ukladať si dokumenty do knižnice Europass, aby ste k nim mali prístup a mohli ich zdieľať z jedného miesta.

Ako sa ukladá Europass-životopis?

Po vyplnení životopisu sa vám vždy zobrazia dostupné možnosti:

Ako registrovaný používateľ si môžete životopis stiahnuť na lokálne zariadenie alebo ho uložiť do knižnice Europass.

Ako hosť si ho môžete stiahnuť na lokálne zariadenie.

Umožňuje Europass preklad Europass-životopisu a motivačného listu?

Profil Europass, Europass-životopis a motivačný list si môžete vytvoriť v 29 rôznych jazykoch. Europass však nezabezpečuje preklad informácií, ktoré ste už uviedli vo svojom profile alebo dokumentoch.

Môžem si vytvoriť rôzne verzie Europass-životopisu?

Áno, môžete si vytvoriť rôzne verzie Europass-životopisu. Môžete využívať aj rôzne dostupné šablóny grafickej úpravy. Registrovaní používatelia si môžu rozličné verzie uložiť v knižnici Europass. Hostia si môžu rozličné verzie Europass-životopisu stiahnuť a neskôr ich aktualizovať.

Stratil(-a) som svoj Europass-životopis. Čo mám robiť?

Ak používate portál ako hosť, informácie zadané v profile Europass budú k dispozícii 48 hodín od vašej poslednej návštevy.

Ak ste registrovaný používateľ, vaše informácie sa uložia na dlhší čas a svoje Europass-životopisy a motivačné listy si môžete uložiť do svojej knižnice.

Môžem si Europass-životopis prispôsobiť?

Pomocou editora Europass-životopisu môžete podľa potreby pridávať, odstraňovať a upravovať rôzne oddiely životopisu. Oddiely ako „Pracovné skúsenosti“ a „Vzdelávanie a odborná príprava“ možno presúvať, upravovať alebo odstraňovať. V závislosti od vašich potrieb a skúseností si môžete vytvoriť aj prispôsobené oddiely s vlastnými názvami.

Po vyplnení požadovaných oddielov si budete môcť vybrať vhodnú grafickú úpravu životopisu zo zoznamu rôznych šablón. Vzhľad životopisu si tak môžete upraviť vzhľadom na každú prihlášku.

Ako si môžem aktualizovať Europass-životopis online?

Ak ste registrovaný používateľ, môžete si Europass-životopis uložiť v knižnici Europass a kedykoľvek ho upraviť. Ak používate portál ako hosť, môžete svoj Europass-životopis importovať do online editora, vykonať v ňom všetky potrebné zmeny a znova si ho stiahnuť.