europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Ce sunt acreditările digitale

Acreditările digitale Europass descriu o realizare obținută în cadrul procesului de învățare. Acestea pot descrie activitățile, evaluările și drepturile profesionale asociate, precum și calificările.

 

Comisia Europeană dezvoltă infrastructura pentru acreditări digitale Europass, cu scopul de a sprijini recunoașterea eficientă și sigură, peste tot în Europa, a acreditărilor, cum ar fi calificările și alte rezultate ale învățării.

Sunt în curs de desfășurare activități legate de dezvoltarea infrastructurii pentru acreditări digitale Europass (EDCI). EDCI va sprijini serviciile de autentificare pentru orice document digital sau pentru orice prezentare de informații cu privire la competențe și calificări, după cum se prevede la articolul 4 alineatul (6) din Decizia Europass.

Acreditarea este o declarație documentată care conține afirmații despre o persoană, emise de o instituție de educație în urma unei experiențe de învățare.

Acreditările digitale Europass descriu o realizare obținută în cadrul procesului de învățare. Acestea pot descrie:

Beneficii

Ca fișiere electronice, acreditările pot include o gamă largă de informații utile care pot ajuta angajatorii și alte instituții să le recunoască și să le înțeleagă. Spre deosebire de diplomele/certificatele în format tipărit, acreditările digitale Europass au o serie de beneficii. Pot reduce sarcinile administrative pentru studenți, absolvenți, furnizorii de educație și întreprinderi. Acreditările digitale Europass pot reduce, de asemenea, riscul de fraudă și pot contribui la crearea unor fluxuri de lucru fără consum de hârtie.

Acreditările digitale Europass sunt verificate instantaneu; destinatarii pot verifica în mod automat informații precum identitatea organismului emitent sau asigurarea calității unei calificări.

Acreditările digitale Europass poartă un „sigiliu electronic”, ceea ce înseamnă că se bucură de o prezumție legală de autenticitate în UE, precum și de echivalența cu diplomele/certificatele în format tipărit care conțin aceleași informații.

Dezvoltare

Comisia dezvoltă instrumentele, software-ul și serviciile care vor face parte din EDCI. 18 țări participă la proiectul-pilot privind acreditările digitale pentru a testa aceste elemente la nivel național. Informațiile și actualizările vor fi publicate aici, deoarece proiectul continuă.

Informații tehnice privind acreditările digitale Europass

Informații privind acreditările digitale Europass pentru cursanți

    • activitățile (de exemplu, cursuri)
    • evaluările (de exemplu, proiecte)
    • realizările (de exemplu, competențele dezvoltate) 
    • drepturi profesionale (de exemplu, înregistrarea ca medic) și
    • calificările.