Cum vă puteți autoevalua competențele lingvistice?

Vă puteți autoevalua competențele lingvistice în profilul dumneavoastră Europass. Vă rugăm să reflectați asupra competențelor dumneavoastră și să descrieți nivelul de asimilare. Pentru a vă descrie competențele lingvistice, puteți completa un simplu tabel de autoevaluare în profilul dumneavoastră Europass. Puteți citi descrierile în instrumentul de autoevaluare și selecta nivelul corespunzător (comprehensiune orală și scrisă, conversație, exprimare orală și scrisă) pentru orice limbă. De asemenea, salvați certificatele lingvistice corespunzătoare în biblioteca dumneavoastră Europass. Instrumentul de autoevaluare utilizează Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).

Puteți partaja tabelul de autoevaluare din profilul dumneavoastră Europass cu angajatorii și instituțiile de învățământ sau de formare.