Europass pentru ocuparea forței de muncă și recrutare

Serviciile oferite de Europass sunt foarte utile pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, agențiile de recrutare, personalul de conducere și profesioniștii din domeniul consilierii care au nevoie de acces la instrumente și informații fiabile pentru a înțelege mai bine competențele și calificările persoanelor care solicită un loc de muncă.

Simplificarea procesului de recrutare

Prin utilizarea Europass ca instrument de recrutare, le puteți cere persoanelor care caută un loc de muncă să își creeze un profil Europass. Utilizatorii Europass pot crea un profil care să conțină o prezentare generală a tuturor competențelor, calificărilor și experiențelor lor. Utilizatorii le pot transmite angajatorilor un link către profilul lor, dacă doresc acest lucru. Profilul vă permite, în calitate de angajator sau de agent de recrutare, să vizualizați competențele și experiențele candidaților, într-un format structurat și ușor de înțeles. Cu ajutorul Europass, candidații pot, de asemenea, să creeze CV-uri, să redacteze scrisori de intenție și să le partajeze, împreună cu alte documente Europass, prin intermediul unui simplu link.

În plus, dacă publicați posturi vacante pe portalul serviciului european pentru ocuparea forței de muncă (EURES), Europass va informa persoanele interesate care au un profil de competențe corespunzător.

Dezvoltarea personalului

Europass poate fi utilizat, de asemenea, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor angajaților dumneavoastră. Europass vă poate ajuta să obțineți o imagine clară a competențelor existente în cadrul organizației dumneavoastră, ceea ce va contribui la identificarea nevoilor de formare și dezvoltare. Angajații își pot construi și actualiza profilul Europass pentru a ține o evidență a evoluției lor profesionale, a realizărilor și a progreselor înregistrate la locul de muncă. Implementarea Europass în organizația dumneavoastră poate elibera potențialul uman ascuns, prin utilizarea acestui instrument fiabil pus la dispoziție gratuit de UE.

Înțelegerea competențelor și calificărilor

Europass oferă, de asemenea, o serie de alte instrumente care vă pot ajuta să înțelegeți competențele și calificările, inclusiv atunci când sunt obținute în alte țări:

  • Suplimentul la diplomă este eliberat de instituții de învățământ superior și descrie, într-un format standard, calificările obținute (de exemplu, note, realizări, instituții implicate).
  • Suplimentul Europass la certificatul profesional este eliberat de instituțiile de educație și formare profesională și descrie, într-un format standard, calificările profesionale (de exemplu, note, realizări, instituții implicate).
  • Documentul de mobilitate Europass descrie experiențele internaționale și competențele dobândite de studenți în perioadele de studiu, muncă sau voluntariat în străinătate.

Puteți solicita ca aceste documente să fie incluse în dosarul de candidatură pentru ocuparea viitoarelor posturi vacante.

Acreditări digitale Europass

Cadrul privind acreditările digitale Europass le permite instituțiilor să emită calificări digitale inviolabile precum și alte acreditări de învățare. Cu acreditările digitale Europass, cursanții, angajatorii, instituțiile de învățământ și de formare profesională și alte organisme autorizate au o modalitate simplă și fiabilă de verificare a autenticității acreditărilor digitale. Ele vă permit să confirmați autenticitatea calificărilor angajaților și ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Acreditările digitale Europass sunt echivalente din punct de vedere juridic cu certificatele pe suport de hârtie în întreaga Uniune Europeană, toate componentele infrastructurii fiind deschise și gratuite. Citiți mai multe despre acreditările Europass digitale.

Sprijin pentru promovarea Europass!

Comisia Europeană urmărește să transforme Europass într-un serviciu util și folosit pe scară largă în rândul angajatorilor, al agențiilor de recrutare și al organizațiilor de dezvoltare a personalului.

Contactați-ne prin e-mail pentru sugestii sau întrebări cu privire la Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.