Encontrar um emprego

Encontrar o emprego certo para si entre milhares de oportunidades disponíveis por toda a Europa. Os resultados da pesquisa são fornecidos pelo EURES - o Portal Europeu da Mobilidade Profissional.

Resultados
A mostrar 2300318 Resultados

Ordenar por
Elevassistent till Getingeskolans grundsärskola
Halmstads kommun
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Getingeskolans särskola växer och till hösten 21 behöver vi dig som vill arbeta i grundsärskolan och på grundsärskolans fritidshem. Du kommer att arbeta tillsammans med ett glatt och utvecklingsinriktat gäng som utmanar och vill bli utmanade. På Getingeskolan arbetar vi tillsammans, därför söker vi dig som är en lagspelare. Vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Vi har en vision som vi alltid lever efter Här gör vi varandra bra! Detta ställer stora krav på oss, vilket tilltalar oss. ARBETSUPPGIFTER Som elevassistent arbetar du med att stötta elever i deras dagliga skolarbete tillsammans med läraren i klassen. Du kommer även att arbeta på grundsärskolans fritidshem med de elever som är där efter sin skoldag. ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten. Du ger stöd och stimulans utifrån eleven/elevernas specifika förutsättningar vilket kan innebära stöd i kunskapsinlärningen men även stöd i det dagliga omvårdnadsbehov. Allt stöd ska främja utveckling och självständighet. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dig. Arbetet innebär även att arbeta på grundsärskolans fritidshem. KVALIFIKATIONER Vi söker elevassistenter som har ett engagemang och ser möjligheter i allt. Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter elevens/elevernas behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar. Erfarenhet av att arbete på grundsärskola är önskvärt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!
Elevassistent till Getingeskolan åk 4-6
Halmstads kommun
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Getingeskolan växer och till hösten 2021 är vi över 650 elever på skolan. Du kommer att arbeta tillsammans med ett glatt och utvecklingsinriktat gäng som utmanar och vill bli utmanade. På Getingeskolan arbetar vi tillsammans, därför söker vi dig som är en lagspelare. Getingeskolan är Övningsskola. Vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Vi har en vision som vi alltid lever efter Här gör vi varandra bra! Detta ställer stora krav på oss, vilket tilltalar oss. ARBETSUPPGIFTER Vi söker elevassistenter till Getingeskolan. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper en enskild elev eller flera elever som behöver stöd i klassen och på fritids. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om att stödja i läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dig. Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter elevens behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med undersköterskeutbildning/elevassistentutbildning eller med annan utbildning och erfarenhet av arbete med diabetes. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn som elevassistent eller liknande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!
Speciallärare till Klaraskolan
Halmstads kommun
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Klaraskolan startades höstterminen 2018. Såväl personal som elever på Klaraskolan ska omfattas av vår vision: Sund, aktiv och full av kunskap. Skolan har ca 550 elever i åk 6-9 och eleverna kommer från Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan. Vi hoppas att just du vill vara en medledare i vårt gemensamma uppdrag att skapa trygghet, utveckling och lärande för eleverna på Klaraskolan! ARBETSUPPGIFTER Vi söker en legitimerad speciallärare till Klaraskolan. Som speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer, elevhälsa och arbetslag. Uppdraget som speciallärare på Klaraskolan handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med fokus på läs- och skrivutvecklande arbete och matematik. Som speciallärare stöttar du och arbetar i verksamheten med att kartlägga elevers/ klassers lärandesituation, föreslår åtgärder som gynnar elevens/ klassens/ skolans utveckling och lärande samt arbetar med eleverna individuellt eller i grupper. Arbetet med eleverna är i fokus för specialläraren på Klaraskolan! Du bidrar till att utforma och delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga med skolpersonal, elever och vårdnadshavare samt förmågan att kunna lösa snabbt uppkomna situationer. Som speciallärare har du en viktig roll i arbetslaget/ arbetslagen som du arbetar i. Arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, elevhälsa samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Du har regelbunden kontakt med elever och vårdnadshavare samt skapar goda relationer med dem. Specialläraren rör sig ute i verksamheten, både på lektioner och på raster. KVALIFIKATIONER Legitimerad speciallärare och legitimerad grundskollärare i åk 6-9. Du har vana av att ha gjort kartläggningar och har arbetat med elever med behov i grupp och enskilt. Du har kunskaper och kompetenser inom läs- och skrivutveckling samt matematik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!
Sjuksköterska till lungmottagningen
REGION SÖRMLAND
Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Infektions- och lungkliniken är en länsklinik med verksamhet inom infektions- och lungsjukdomar samt specialiserad vuxenallergi. Vi har fyra öppenvårdsverksamheter, infektionsmottagningen, lung- och allergimottagningen, sprututbytesmottagningen och diagnostiskt centrum. Vi har även en slutenvårdsavdelning med 22 vårdplatser. Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team på lung- och allergimottagningen. Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du tillsammans med undersköterskor, läkare och administrativ personal. På vår lung- och allergimottagning finns det olika specialområden. Här arbetar allergisjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor för lungcancer, ventilator och syrgas sjuksköterskor. Inom specialområdena är sjuksköterskearbetet självständigt med bland annat egna sjuksköterskemottagningar. Dina arbetsuppgifter Sedvanliga mottagningsuppgifter såsom att förbereda patienter inför läkarbesök, göra spirometrier, teleQ och planera övrigt mottagningsarbete. Du kommer vara med och assistera vid bronkoskopiundersökningar och andra lungmedicinska ingrepp. Du kommer lära dig det övergripande arbetet på lung- och allergimottagningen och vara med och utveckla vår enhet. Utifrån din kompetens och ditt intresse samt verksamhetens behov kommer vi framåt att se över ditt eventuella specialområde. Din kompetens Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård med några års erfarenhet, gärna med astma/KOL utbildning. Du är trygg och stabil i din profession, har en god samarbetsförmåga och en positiv attityd till ditt arbete. Du är förändringsbenägen och tycker om att planera och strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Erfarenhet och utbildning inom lungsjukvård och mottagningsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsform Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Enhetschef Sandra Aalto, 016-10 53 23. Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00. Kom och jobba hos oss på lungmottagningen! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-08-15. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du jobba extra?
Together Assistans AB
Vi arbetar med kvalitet - På riktigt Ett fast pass varje vecka och extra vid behov? Det är kvällar/nätter och helger som är aktuella så det fungerar utmärkt för dig som studerar eller redan arbetar deltid. Du får gärna vara kille, då jag behöver en man i gänget. Jag har tre diagnoser, Autism, ADHD och CP-skada med talsvårigheter. Vi arbetar lågaffektivt och har obligatorisk utbildning och handledning. Erfarenhet av NPF-diagnoser är nödvändigt och att du kan vara passivt aktiv. Jobbet är beläget strax utanför Kolsva. Bil och körkort är ett krav eftersom jag bor på landet. Det finns olika pälsdjur på arbetsplatsen, bland annat katter och hundar. Att du behärskar svenska språket i både skrift och tal är avgörande för att kunna jobba hos mig. Jag läser inte själv och jag har talsvårigheter., Jag behöver hjälp med det mesta och viss hygien ingår.
CRM-specialist sökes till Arbetsförmedlingen i Solna
Arbetsförmedlingen
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Har du erfarenhet av CRM och Marketing Automation och hur vi kan göra skillnad för våra kunder? Har du starkt kundfokus och kompetens om olika målgruppers behov? Drivs du av att göra skillnad i en viktig samhällsfråga? Då kan du vara den vi söker. Vi söker just nu en CRM-specialist till avdelningen digitala tjänster på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen, Verksamhetsområde Direkt Arbetsförmedlingens Verksamhetsområdet Direkt ansvarar för självservicetjänster via digitala kanaler. Målet är att göra vårt tjänsteutbud tillgängligt för kunden på kundens villkor: rätt tjänst vid rätt tidpunkt i rätt kanal. Vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas och har höga ambitioner. Vi ska erbjuda kunderna ett komplett stöd i de digitala kanalerna som snabbare leder kunden till nytt jobb eller utbildning. Arbetet som CRM-specialist I rollen som CRM-specialist tillhör du CRM-teamet och arbetar i nära samarbete med övriga i teamet med att utveckla avdelningens CRM-arbete. Som CRM-specialist på Arbetsförmedlingen ansvarar du för att planera och leverera aktiviteter kopplade till våra CRM-strategier. Du kommer att formulera och följa upp effektmål och KPI:er för genomförda CRM-aktiviteter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: - planering och genomförande av utskick via vårt CRM-system - omsätta kundbehov och kundinsikter till riktade kampanjer/aktiviteter - löpande rapportering och uppföljning av CRM-arbetet - analys och sammanställa rapporter - kombinera data från olika källor, t.ex. internt CRM-system och webbdata för att förbättra förståelsen för kundernas beteende - utveckla och optimera kommunikation och innehåll för olika målgrupper - producera innehåll för riktade utskick - utveckling av CRM-arbetet inom Arbetsförmedlingen Din profil För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann och strukturerad med sinne för både detaljer och helhet. Självklart har du ett stort intresse och erfarenhet av marknadsföring, analys och kundbeteende. Du är initiativtagande, driven och noggrann i ditt arbete. För att axla rollen är det viktigt att du är samarbetsinriktad men samtidigt har god förmåga till självständigt arbete och får saker genomförda snabbt. I den spännande förändringsfasen vi befinner oss i är det avgörande att du är kreativ, resultatinriktad, driven och har förmågan att utveckla nya arbetssätt. Vi ser gärna att du har ett stort samhällsintresse och gillar att följa med i aktuella ämnen. Du är analytiskt lagd och förmåga att tolka resultat. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier: - tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer Grundläggande krav för tjänsten är att du har: - eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller motsvarande kunskap som anses likvärdig - 1–2 års arbetslivserfarenhet eller utbildning inom CRM eller Marketing Automation - erfarenhet från arbete med CRM-system som Apsis, Odoo, Salesforce eller Hubspot - erfarenhet av marknadsarbete och målgruppsanpassade kampanjer - erfarenhet av att arbeta med löpande optimering, genom t.ex. A/B-tester - erfarenhet av att kommunicera insikter till olika interna målgrupper - erfarenhet av att genomföra, visualisera och presentera analyser - vana att initiera, driva och slutföra projekt - mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift Övriga meriter Det är meriterande att du har: - erfarenhet av webbanalys Vårt erbjudande Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Solna Vi erbjuder dig marknadsmässig lön, ett stort mått av frihet där du själv planerar ditt arbete samt får en möjlighet till bra balans mellan arbete och familjeliv. Vi satsar på dig som anställd och erbjuder kompetensutveckling, friskvårdstimme, lärandetimme, föräldralön som ett exempel ur det statliga erbjudandet. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2021-08-20 märkt med Af-2021/0043 2085. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. Vid ansökan får du svara på kvalifikations- samt urvalsfrågor. Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från ett evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.
Personliga assistenter sökes till centrala Kungsbacka
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. Vi arbetar efter Independent Living-filosofin med personligt anpassad assistans där individens behov och vilja sätts i första hand.En jättetrevlig man, 65+, boende i centrala Kungsbacka söker fler personliga assistenter, 35-50 år. Mannen behöver hjälp med det mesta, men tänker och pratar själv. Han har personlig assistans dygnet runt, alla dagar i veckan och sovande jour nattetid och viss dubbelassistans. Det är en fördel om du som söker har körkort, eftersom mannen har egen bil, som hans assistenter kör dit han skall. Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt assistent och börjar som en timanställning, med möjlighet till visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar, om ni trivs tillsammans. Har du frågor, besvaras dessa av Lena Svensk, GIL-stöd, 031-636487.
Leverera italienska delikatesser till våra kunder.
IL Molino AB
Vi söker dig som brinner för service och kundkontakt. Vi är en grossistföretag med rötter i Göteborg som importerar och distribuerar Italienska delikatesser till restauranger, caféer och deli-butiker i Sverige. Vi söker nu en service-orienterad och glad chaufför som kan leverera till våra kunder. Du kör en av våra lätta lastbilar i Göteborg med omnejd. Känner du att detta skulle vara något för dig? Tveka inte att höra av dig.
Service Crew - Style
Winn Hotel Group AB
Bjertorp slott är det mäktiga, eleganta slottet med den personliga attityden. Det vackra jugendslottet bjuder generöst på sin personlighet och sin historia. Hos oss är du en del i den. Och så vill vi att det ska vara - det öppna slottet där väggarna berättar, fyllt med överraskningar och som ständigt överträffar gästens förväntningar. Slottet har 35 unika rum och varje möte med gäst är lika unikt. Nu söker vi dig som är passionerad, driven och älskar att ge gäster upplevelser utöver det vanliga. Att skapa en härligt ren & fräsch atmosfär för gästen och göra det lilla extra som en liten handskriven lapp på kudden är för dig en självklarhet. Du gillar att jobba i team samt självständigt och hjälper till där det behövs på hotellet. Du kan jobba flexibelt både mornar, kvällar samt helger. Du är en person som småpratar med gästen, rekommenderar hotellets faciliteter och finns där för gästen. Du kommer att ingå i ett härligt team där vi tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats och mötesplats för våra gäster. Du bjuder på dig själv, är engagerad i kollegor och gäster på hotellet och har nära till skratt och bus. Din roll är att se till att gästen får en härlig upplevelse av ett välstädat pyntat hotellrum och andra vackra lokaler på slottet. Allt från den skinande spegeln till den puffade kudden för att varje gäst ska känna sig som en VIP-gäst. Tycker du att det här låter spännande och har erfarenhet från städning på hotell sedan tidigare så passa på och sök. Det vi erbjuder dig är en roll där du jobbar som Service Crew - Style men kan även jobba på övriga avdelningar på hotellet och sprida din passion. Sista ansökningsdag är 22 augusti och löpande rekrytering Tjänstgöringsgrad 75% 6 månaders provanställning Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB (https://www.winn.se/) som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje. Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business School.
Skoladministratör/intendent (tidsbegränsad anställning)
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor. Om oss: VÄLLINGBY PARK bedriver verksamhet i ljusa fina lokaler. Här kan elever gå från förskola upp till åk 6. Vi har bra storlekar på våra klasser som ofta delas in i mindre arbetsgrupper. Förskolan har tre avdelningar indelade i mindre grupper efter behov och undervisningens innehåll. Alla elever och barn har goda förutsättningar att bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolgården utvecklas ständigt och närheten till grönområden utnyttjas flitigt. Om du vill veta mer om Pysslingen Vällingby Park kan du gå in på vår hemsida, www.pysslingenskolor.se/vallingbypark/ Ditt uppdrag: Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom skoladministration och vara ett stöd för skolans ledning. Arbetet som skoladministratör innebär att ha nära kommunikation och täta kontakter med såväl vårdnadshavare och skolans personal. I din roll ingår bland annat arbetsuppgifter som diarieföring, dokumenthantering, vikariehantering, statistikrapportering, personaladministration, schemaläggning, elevadministration, hantering av nycklar och larmsystem, beställning av material och ekonomiadministration. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån ledningens behov. Din profil: Du har en hög digital och social kompetens. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Du kan hantera flera ärenden samtidigt och arbetar effektivt. Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är engagerad, har egen drivkraft, tar stort eget ansvar och kan organisera ditt arbete och har en förmåga att prioritera. Kvalifikationer: Du har en akademisk examen och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska. Övrigt: Tjänsten är ett vikariat på ca 6 månader. Tjänstgöringsgrad 75 %. Tillträde 2021-08-20 . Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna: Midia Skau Midia.skau@pysslingen.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.