europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass – kształcenie i szkolenie

Europass jest cennym narzędziem zarówno dla uczniów, studentów i absolwentów, jak i dla europejskich instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Platformą Europass, która oferuje szereg bezpłatnych narzędzi internetowych oraz informacji na temat uczenia się przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, zarządza Komisja Europejska.

Europejskie narzędzie zarządzania karierą zawodową i nauką

Europass to wielojęzyczne narzędzie, które umożliwia uczniom i studentom – obecnym i przyszłym – udokumentowanie w jednym miejscu wszystkich swoich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia. Użytkownicy mogą utworzyć na zabezpieczonej platformie internetowej Europass osobisty profil, który pozwoli im określić swoje cele i zapisać informacje o dotychczasowej nauce i jej wynikach.

Z profilu można korzystać również w trakcie nauki czy studiów, gdyż umożliwia on przechowywanie informacji o projektach, osiągnięciach i postępach.

Osoby, które dopiero planują dalszą naukę czy studia, mogą za pośrednictwem serwisu Europass udostępniać instytucjom oświatowym swój profil, życiorys i inne dokumenty, aby w sposób jasny przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie.

Europass oferuje również szereg innych narzędzi, przy pomocy których instytucje oświatowe mogą pomóc uczniom i studentom w przedstawieniu zdobytych przez nich umiejętności i kwalifikacji:

  • Suplement do dyplomu jest wydawany przez uczelnie wyższe i zawiera przydatne informacje w standardowej formie na temat kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym (tytuł, osiągnięcia, uczelnia itp.).
  • Suplement Europass do świadectwa jest wydawany przez placówki kształcenia i szkolenia zawodowego i zawiera przydatne informacje w standardowej formie na temat kwalifikacji zawodowych (uzyskane uprawnienia, osiągnięcia, placówka itp.).
  • Dokument Europass-Mobilność zawiera opis doświadczenia i umiejętności zdobytych podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą.

 

Informacje na temat nauki i studiów w Europie

Europass jest kopalnią informacji w 29 językach dla studentów i osób uczących się. Informacje te mogą im pomóc w planowaniu nauki, kariery zawodowej i okresów mobilności.

Instytucje edukacyjne i szkoleniowe znajdą tu również informacje na temat:

Europass obejmuje także strony krajowe z informacjami na temat usług wsparcia na poziomie europejskim i krajowym oraz na temat uczenia się i pracy w Europie.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Cyfrowe poświadczenia Europass

Ramy w sprawie cyfrowych poświadczeń Europass umożliwiają instytucjom wydawanie cyfrowych, zabezpieczonych przed fałszowaniem poświadczeń kwalifikacji i innych efektów nauki. Dzięki poświadczeniom cyfrowym Europass osoby uczące się, pracodawcy, placówki oświatowe i inne uprawnione organy dysponują prostym i godnym zaufania sposobem sprawdzenia autentyczności poświadczeń cyfrowych. Poświadczenia cyfrowe Europass są w całej Unii Europejskiej uznawane za prawnie równoważne świadectwom papierowym, a wszystkie elementy infrastruktury są otwarte i bezpłatne. Dowiedz się, jak możesz się zaangażować.

Promowanie systemu Europass

Komisja Europejska rozwija i promuje Europass we współpracy z krajami uczestniczącymi, zainteresowanymi stronami i ekspertami w całej UE. Dzięki kluczowej roli instytucji edukacyjnych i szkoleniowych oraz osób kształtujących politykę i ekspertów narzędzia Europass wspomagają różnorodne grupy użytkowników. Wyraźny staje się również potencjał dostosowywania systemu Europass do różnego rodzaju potrzeb.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących systemu Europass prosimy o kontakt.