europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Narzędzia Europass

Europass oferuje szereg bezpłatnych, wielojęzycznych narzędzi do zarządzania karierą zawodową i nauką przez całe życie.

Narzędzia Europass są dostępne również dla zainteresowanych stron w całej UE, które mogą je wykorzystywać w ramach wsparcia i usług świadczonych użytkownikom Europassu. Z narzędzi tych mogą korzystać między innymi organizatorzy kształcenia i szkolenia, doradcy zawodowi, pracodawcy, publiczne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni, podmioty prowadzące pracę z młodzieżą, organizacje młodzieżowe, organizacje wolontariackie i decydenci.

Możesz również dowiedzieć się, jak wprowadzić rozwiązania zapewniające interoperacyjność z Europassem, aby ułatwić składanie podań i przyspieszyć proces rekrutacji. Możesz także dowiedzieć się więcej o cyfrowych poświadczeniach Europass.