europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

W czym EURES może Ci pomóc?

EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom w rekrutacji pracowników z całej Europy

Dzięki umowie Unii Europejskiej o swobodnym przepływie pracowników możesz przenieść się do dowolnego kraju UE, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w celu poszukiwania i podjęcia pracy.

EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom w rekrutacji pracowników z całej Europy.

Portal EURES oraz ponad tysiąc doradców EURES pracujących w organizacjach członkowskich i partnerskich EURES oferują szeroki zakres usług.

Usługi EURES dla osób poszukujących pracy i pracodawców obejmują:

  • dopasowanie ofert zatrudnienia i CV na portalu EURES,
  • informowanie i doradztwo oraz inne usługi wsparcia dla pracowników i pracodawców,
  • informacje o warunkach życia i pracy w państwach EURES,
  • specjalne usługi wsparcia dla pracowników przygranicznych i pracodawców w regionach transgranicznych,
  • wsparcie dla określonych grup korzystających z ukierunkowanych programów wsparcia mobilności,
  • platformę Europejskich Dni Pracy (online),
  • informowanie o pomocy po rekrutacji i dostęp do takiej pomocy, jak np. szkolenie językowe i pomoc w integracji w kraju docelowym.

Odwiedź portal EURES, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych usługach. Znajdź dane kontaktowe członków i partnerów EURES na stronie EURES w twoim kraju lub skontaktuj się bezpośrednio z doradcą EURES przez telefon, mailem lub na czacie.