europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Czym są cyfrowe poświadczenia

Cyfrowe poświadczenia Europass opisują rezultat nauczania. Mogą opisywać działania, oceny, uprawnienia zawodowe i kwalifikacje.

 

Komisja Europejska rozwija infrastrukturę cyfrowych poświadczeń Europass w celu wspierania efektywności i bezpieczeństwa metod uznawania w całej Europie poświadczeń dotyczących kwalifikacji i innych rezultatów nauczania.

Trwają prace nad rozwojem infrastruktury cyfrowych poświadczeń Europass. Infrastruktura ta będzie wspierać usługi uwierzytelniania w odniesieniu do wszelkich dokumentów cyfrowych i sposobów przedstawiania informacji dotyczących umiejętności i kwalifikacji (zob. art. 4 ust. 6 decyzji w sprawie Europass).

Poświadczenie to udokumentowane oświadczenie dotyczące danej osoby, wydane przez instytucję edukacyjną w następstwie odbytej nauki.

Cyfrowe poświadczenia Europass opisują rezultat nauczania. Mogą opisywać:

Zalety

Poświadczenia w formie pliku cyfrowego mogą zawierać wiele cennych informacji, dzięki którym pracodawcom i instytucjom łatwiej będzie uznać i zrozumieć opisywane w nich rezultaty nauczania. Cyfrowe poświadczenia Europass mają ogromną przewagę nad świadectwami w formie papierowej – mogą w znacznej mierze ograniczyć zmagania z dokumentacją, które obecnie toczą uczniowie i absolwenci, a także instytucje oferujące usługi kształcenia i szkolenia oraz przedsiębiorstwa. Cyfrowe poświadczenia Europass mogą również zapobiec nadużyciom związanym z poświadczeniami i przyczynić się do ograniczenia wymiany dokumentów w formie papierowej.

Cyfrowe poświadczenia Europass umożliwiają natychmiastową weryfikację – odbiorcy mogą automatycznie zweryfikować informacje takie jak tożsamość instytucji poświadczającej czy zgodność kwalifikacji z systemem jakości.

Cyfrowe poświadczenia Europass są podpisywane przy użyciu pieczęci elektronicznej, co oznacza, że w świetle prawa korzystają w całej UE z domniemania autentyczności, są także uznawane za równoważne poświadczeniom papierowym zawierającym te same informacje.

Rozwój systemu

Komisja opracowuje obecnie narzędzia, oprogramowanie i usługi, które wejdą w skład infrastruktury cyfrowych poświadczeń Europass. W fazie pilotażowej projektu uczestniczy 18 krajów, które zajmują się testowaniem tych elementów na szczeblu krajowym. W miarę postępów w pracach nad projektem będziemy tutaj publikować informacje na ten temat i aktualizacje.

Informacje techniczne dotyczące cyfrowych poświadczeń Europass

Informacje na temat cyfrowych poświadczeń Europass dla osób uczących się

    • działania (np. zajęcia, na które dana osoba uczęszczała)
    • oceny (np. projekty)
    • rezultaty (np. nabyte umiejętności) 
    • uprawnienia zawodowe (np. wpis do rejestru lekarzy)
    • kwalifikacje.