europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Rozwiń swoje umiejętności poprzez wolontariat

Wolontariat jest źródłem cennych doświadczeń, a także okazją do rozwijania umiejętności. Europass ułatwia planowanie i rejestrowanie udziału w poszczególnych projektach wolontariatu.

Europass pomoże Ci określić cel, jakim jest znalezienie odpowiedniego projektu, przy pomocy dostępnego w naszym serwisie narzędzia Moje zainteresowania. Umożliwi Ci ono utworzenie listy krajów, do których chcesz wyjechać w ramach wolontariatu, oraz dziedzin, które Cię interesują. Możesz również rejestrować wszystkie swoje doświadczenia w zakresie wolontariatu w swoim profilu Europass.

Możesz wybrać wolontariat realizujący dowolną misję, zarówno w swoim kraju, jak i za granicą, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Wolontariat ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, a także pozwala nawiązać nowe znajomości i rozwijać kluczowe umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, praca w zespole i skuteczna komunikacja. Wolontariat za granicą oferuje dodatkowo możliwość nauki języków obcych oraz poznania nowych kultur i perspektyw.

Woman smiling friendly and pointing finger at you

Przygotowanie się do wolontariatu

Kiedy już znajdziesz projekt wolontariatu, który Ci odpowiada, możesz skorzystać z serwisu Europass podczas przygotowywania zgłoszenia.

Możesz bezpośrednio udostępnić swój profil Europass organizacji wolontariackiej, aby w ten sposób przekazać jej więcej informacji o sobie i swoich umiejętnościach.

Możesz dostosować do swoich potrzeb CV dostępne bezpłatnie w serwisie Europass i list motywacyjny Europass.

Rejestrowanie wszystkich nowych umiejętności

Zgłoszenie to zaledwie początek przygody z wolontariatem. W miarę jej przebiegu możesz w swoim profilu Europass rejestrować wszystkie nowe umiejętności i doświadczenia nabyte w ramach wolontariatu.

Udział w kolejnych projektach wolontariatu możesz opisywać w dodawanych przez siebie rubrykach. Możesz w nich zawrzeć szczegółowe informacje na temat nowych rzeczy, których się nauczyłeś/-aś, pełnionej przez siebie roli oraz organizacji, w której projektach brałeś/-aś udział. Możesz też dołączyć zdjęcia, zaświadczenia i inne dokumenty, dzięki czemu wszystkie informacje na temat zdobytych doświadczeń i umiejętności będą przechowywane w jednym miejscu, gdzie łatwo je znaleźć i z nich korzystać.