europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Profil Europass 

Profil Europass jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu nauką i karierą zawodową.

Może ułatwić planowanie kolejnych etapów rozwoju osobistego i zawodowego. Z profilu korzystać mogą organizacje (pracodawcy, organizatorzy wolontariatu, firmy zajmujące się naborem pracowników lub doradztwem, organizacje młodzieżowe, instytucje oświatowe itp.) oferujące wsparcie i usługi zainteresowanym osobom.

Do czego służy profil Europass?

Użytkownicy serwisu Europass mogą założyć bezpłatny profil Europass i dzięki temu zapisać w jednej bezpiecznej lokalizacji online wszystkie swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia. W profilu można wprowadzić informacje na temat wszystkich etapów doświadczenia zawodowego, kształcenia i szkolenia, znajomości języków, umiejętności cyfrowych, projektów, wolontariatu oraz osiągnięć. Użytkownicy mają też dostęp do osobistej biblioteki Europass, w której mogą przechowywać swoje dyplomy, listy referencyjne i inne dokumenty.

 

Do jakich celów może służyć profil?

  • Osoby pracujące mogą rejestrować swoje doświadczenie zawodowe i zarządzać swoim rozwojem zawodowym.
  • Młodzi ludzie mogą rejestrować swoje umiejętności i planować rozwój zawodowy.
  • Studenci mogą rejestrować swoje osiągnięcia na studiach i kolejne etapy edukacji oraz szkolenia.
  • Wolontariusze mogą rejestrować projekty wolontariatu, w których wzięli udział.
  • Osoby poszukujące pracy lub zainteresowane zmianą pracy mogą przeanalizować swoje umiejętności i znaleźć nowe oferty.
  • Starający się o pracę mogą udostępnić profil potencjalnemu pracodawcy jako część podania o pracę.
  • Osoby zainteresowane walidacją nauczania pozaformalnego i nieformalnego mogą wykorzystać profil do analizy i udokumentowania wszystkich nabytych umiejętności.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Profil Europass to narzędzie służące do uczenia się przez całe życie. Regularna aktualizacja profilu gwarantuje, że użytkownik przez cały czas ma w zasięgu ręki aktualny opis wszystkich swoich umiejętności. Użytkownicy, którzy założą profil Europass, będą otrzymywać ciekawe oferty pracy i propozycje kursów wybrane na podstawie informacji zawartych w profilu.

Jak korzystać z profilu Europass

Można wykorzystać profil Europass jako element usług i wsparcia, jakie jest oferowane zainteresowanym. Dotyczy to studiów, kariery zawodowej, wolontariatu i innych działań. Korzystanie z serwisu Europass jest bezpłatne. Użytkownicy mogą się rejestrować i tworzyć profile w jednym lub w kilku językach UE. Użytkownicy zarejestrowani mogą kontrolować swoje dane i decydować o tym, komu je udostępnią i na jak długo. Serwis Europass nigdy nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych bez zgody użytkownika.

Zacznij korzystać z Europassu

Aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać Europass we współpracy z klientami, studentami i pracownikami, warto zapoznać się z odpowiedziami na najpopularniejsze pytania. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.