europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się

Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się są wydawane przez instytucję oświatową osobie uczącej się w celu udokumentowania jej nauki.

Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się to między innymi dyplomy, wykazy zaliczeń i wiele innych różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających efekty uczenia się. Są one wielojęzyczne i opatrzone niepowtarzalną pieczęcią elektroniczną (tj. cyfrowym odpowiednikiem pieczątki instytucji). Dzięki temu instytucje oświatowe mogą łatwo ustalić autentyczność poświadczeń w dowolnym formacie i kształcie, a także zatwierdzić je i uznać.

Czym są europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się?

Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się mogą opisywać i poświadczać:

 • kwalifikacje (np. certyfikaty kompetencji zawodowych, dyplomy uniwersyteckie i inne efekty uczenia się)
 • działania edukacyjne (np. uczestnictwo w zajęciach i uczenie się pozaformalne)
 • oceny (np. wykaz zaliczeń)
 • uprawnienia (np. prawo do podjęcia nauki lub wykonywania zawodu).

Automatyczny proces natychmiastowego uwierzytelnienia i kontroli weryfikacyjnej wspiera uznawanie i przyczynia się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, gdyż natychmiast wykazuje, czy dane poświadczenie nie zostało przerobione lub wydane przez nieupoważnioną organizację. Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się mają taką samą ważność prawną jak poświadczenia na papierze i są uznawane w całym europejskim obszarze edukacji.

Zalety poświadczeń cyfrowych

Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się zapewniają osobom uczącym się, pracodawcom i instytucjom oświatowym wiele korzyści.

  learner

  Osoby uczące się mogą:

  • stworzyć swoje cyfrowe portfolio, które ułatwi im monitorowanie procesu uczenia się, a przy tym pozwoli zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi
  • z łatwością wykorzystać uzyskane poświadczenia, w momencie gdy zgłaszają się do pracy lub do udziału w kursach w dowolnym miejscu w Europie
  • przedstawić swoje poświadczenia i poddać je weryfikacji na dowolnym etapie kariery zawodowej, nawet jeśli instytucja, która je wydała, w międzyczasie zostanie zamknięta lub jeśli dane użyte do ich utworzenia zostały utracone.

  Pracodawcy mogą:

  • znacznie skrócić czas i koszty weryfikacji poświadczeń i rozpatrywania podań o pracę
  • lepiej zrozumieć kwalifikacje kandydatów, zwłaszcza z innych państw członkowskich, ponieważ poświadczenia są przetłumaczone na ich język ojczysty
  • polegać na wiarygodności poświadczeń, gdyż są one zabezpieczone przed fałszowaniem.
  employer
  ETP

  Instytucje oświatowe mogą:

  • zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty wydawania poświadczeń, a jednocześnie przyspieszyć procedury ich wydawania dzięki cyfryzacji
  • lepiej zrozumieć kwalifikacje osób uczących się, zwłaszcza z innych państw członkowskich, ponieważ poświadczenia są przetłumaczone na ich język ojczysty.

   

   Poświadczenia mają formę przenośnych dokumentów cyfrowych, które wykorzystują standardy otwarte i są w pełni dostosowane do znanych ram i instrumentów unijnych takich jak: