europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Suplement Europass do świadectwa

Suplement Europass do świadectwa jest przeznaczony dla osób, które zdobyły kwalifikacje zawodowe, np. w ramach przygotowania zawodowego lub szkolenia. Suplement pomoże im przedstawić w Europie uzyskane kwalifikacje zawodowe w prosty i zrozumiały sposób.

Do czego służy suplement Europass do świadectwa?

Suplement Europass do świadectwa to dokument zawierający informacje, które ułatwiają pracodawcom i instytucjom edukacyjnym zrozumienie kwalifikacji zawodowych kandydatów. Suplement Europass do świadectwa opisuje:

  • cel uzyskanych kwalifikacji
  • poziom uzyskanych kwalifikacji
  • efekty uczenia się
  • specyfikę danego systemu edukacji.

Osobom, które składają podanie o pracę za granicą lub wysyłają zgłoszenie do udziału w kursie organizowanym za granicą, może być ciężko wyjaśnić, czego nauczyły się podczas kształcenia zawodowego. To dlatego stworzono suplement Europass do świadectwa.

W jaki sposób możesz uzyskać suplement do świadectwa?

W krajowej bazie danych wyszukaj suplement Europass do świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub skontaktuj się ze swoją instytucją w celu uzyskania dalszych informacji.

Przykłady suplementów Europass do świadectwa

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass do świadectwa = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Uzyskaj pomoc za pośrednictwem serwisów UE