europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass a doradztwo zawodowe

Europass oferuje osobom zawodowo zajmującym się doradztwem wielojęzyczne narzędzia oraz informacje potrzebne do tego, by mogli wspierać swoich podopiecznych w nauce i rozwoju zawodowym.

Platformą Europass, która oferuje szereg bezpłatnych narzędzi internetowych oraz informacji na temat uczenia się przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, zarządza Komisja Europejska. Te narzędzia i informacje stanowią cenne zasoby dla specjalistów w zakresie doradztwa, którzy oferują pomoc i informacje osobom zainteresowanym studiami, szkoleniami, pracą lub wolontariatem w Europie.

Internetowa platforma rozwoju osobistego i zawodowego

Planowanie nauki i ścieżki zawodowej wymaga nie tylko wsparcia wyspecjalizowanego doradcy, lecz również aktualnych informacji i narzędzi, które pomogą w podjęciu właściwych decyzji.

Europass oferuje bezpłatnie zestaw narzędzi internetowych i informacji, które pomagają użytkownikom w zarządzaniu każdym etapem nauki i ścieżki zawodowej. Dzięki nowemu profilowi Europass użytkownicy mogą uporządkować, udokumentować oraz udostępnić informacje o swoich umiejętnościach, kwalifikacjach i doświadczeniu już od najwcześniejszych etapów nauki. Serwis ułatwia znalezienie odpowiedniej oferty pracy lub kursu, ponieważ na podstawie kwalifikacji i doświadczenia użytkownika wybiera dla niego odpowiednie oferty. W profilu dostępne są funkcje umożliwiające przeanalizowanie swojego CV, wyszukiwanie przydatnych informacji oraz przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń.

Europass jest serwisem ogólnodostępnym, dostosowanym do potrzeb różnych grup użytkowników i jest dostępny w 29 językach europejskich.

 

Łatwiejsza komunikacja między doradcą a klientem

Osoby zawodowo zajmujące się doradztwem i inni specjaliści mogą wykorzystywać funkcje dostępne w serwisie na różne sposoby. Doradcy mogą współpracować z klientami przy tworzeniu profilu Europass, tak aby przedstawić w nim jak najpełniejszy obraz ich umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań. W oparciu o informacje podane w profilu klienci mogą otrzymywać propozycje ofert pracy lub kursów. Mogą też w łatwy sposób udostępniać swój profil doradcom, aby uzyskać potrzebne im porady na temat nauki i rozwoju zawodowego.

Europass oferuje informacje na temat nauki w Europie i pracy w Europie, które doradcy mogą wykorzystać przy udzielaniu pomocy klientom. W serwisie dostępne są także informacje na temat:

 

Europass obejmuje także strony dotyczące poszczególnych krajów, na których można znaleźć informacje na temat usług wsparcia na poziomie europejskim i krajowym oraz sieci oferujących pomoc klientom.

 

Z założenia Europass ma być narzędziem wspomagającym doradztwo w procesie uczenia się przez całe życie. Dzięki temu serwisowi można łatwiej znaleźć nowe oferty zatrudnienia oraz możliwości pod względem nauki i mobilności. Europass jest bezpłatnym narzędziem, które doradcy mogą wykorzystywać w pracy z różnymi klientami, tym samym wspierając integrację, udział w życiu społecznym oraz dostęp do informacji.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Promocja serwisu Europass wśród uczących się, pracujących, poszukujących pracy i wolontariuszy

Komisja Europejska doskonali i promuje Europass we współpracy z krajami uczestniczącymi, zainteresowanymi stronami i ekspertami w całej UE. Dzięki kluczowej roli, jaką doradcy odgrywają w sektorach edukacji i zatrudnienia, narzędzia Europass wspomagają różnorodne grupy użytkowników. Wyraźny staje się również potencjał dostosowywania systemu Europass do różnego rodzaju potrzeb.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących systemu Europass prosimy o kontakt.