Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Czym jest

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego. Przykłady

Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

 

Kto może otrzymać dokument

Każdy posiadacz dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czym nie jest

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

  • nie zastępuje oryginału dyplomu zawodowego;
  • nie uprawnia automatycznie do formalnego uznania dyplomu w innych krajach.

Gdzie można go uzyskać

Większość krajów prowadzi Krajowe rejestry niniejszego dokumentu dokumentów.

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z Krajowym Punktem Informacyjnym.