europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Porównanie krajowych ram kwalifikacji w Europie

Informacje o krajowych ramach kwalifikacji i poziomach kwalifikacj.

Wyszukaj i porównaj różne rodzaje kwalifikacji określone w krajowych ramach kwalifikacji. Dowiedz się o nich więcej.

Dzięki europejskim ramom kwalifikacji (ERK) można lepiej zrozumieć wzajemne relacje między poszczególnymi krajowymi ramami kwalifikacji (KRK).

W poniższym zestawieniu krajów należy wybrać dwa kraje (dwie flagi), aby zobaczyć, jakie rodzaje kwalifikacji występują w ramach krajowych w odniesieniu do ram europejskich. Przy każdym rodzaju kwalifikacji krajowych podanych jest maksymalnie 5 przykładów kwalifikacji.

Wybierz dwa kraje, aby porównać poziomy KRK