Ochrona danych osobowych

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Operacja przetwarzania danych: Platforma Europass

Administrator danych: EMPL

Numer w rejestrze: DPR-EC-04686