europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Hva er digitale referanser

Digitale Europass-referanser beskriver et læringsresultat. I tillegg til kvalifikasjoner kan en referanse bekrefte en fullført aktivitet, en vurdering eller retten til å utøve et yrke.

 

Europakommisjonen er i gang med å utvikle en infrastruktur for digitale Europass-referanser (Europass Digital Credentials Infrastructure, EDCI) for å støtte sikker og effektiv godkjenning av kvalifikasjoner og andre læringsresultater på tvers av Europa.

Arbeidet med å utvikle infrastrukturen pågår fortsatt. EDCI skal støtte autentisering av digitale referanser og andre bevis på ferdigheter og kvalifikasjoner i samsvar med artikkel 4 nr. 6 i Europass-vedtaket.

En referanse er en erklæring utstedt av en utdanningsinstitusjon som dokumenterer at en person har fullført et læringsopplegg.

Digitale Europass-referanser beskriver et læringsresultat. Dette kan gjelde:

Fordeler

Siden de er digitale filer, kan referansene omfatte mye nyttig informasjon som gjør det klart for arbeidstakere og ulike institusjoner hva de omfatter. Digitale Europass-referanser har mange fordeler over tradisjonelle vitnemål. De bidrar til å redusere papirarbeidet for studenter, utdannings- og opplæringsinstitusjoner og bedrifter. Digitale Europass-referanser kan også bidra til å redusere problemet med falske vitnemål og til en papirløs arbeidsflyt.

Mottakeren av en referansene kan blant annet umiddelbart og automatisk sjekke utstederorganets identitet og at kvalifikasjonen er kvalitetssikret.

Digitale Europass-referanser er undertegnet med e-Segl. Det betyr at de er juridisk likestilt med papirbaserte dokumenter som inneholder samme informasjon og at de anerkjennes som autentiske i hele EU-området.

Utvikling

Verktøyene, programvaren og tjenestene som inngår i infrastrukturen for digitale Europass-referanser utvikles av Europakommisjonen. I alt 18 land deltar i et pilotprosjekt der de tester disse elementene. Aktuell informasjon om dette vil bli publisert her.

Teknisk informasjon om digitale Europass-referanser

Informasjon of digitale Europass-referanser for lærende

    • fullførte aktiviteter (f.eks. kurs)
    • vurderinger (av prosjekter o.l.)
    • oppnådde resultater (f.eks. tilegnede ferdigheter) 
    • rett til å utøve et yrke (f.eks. til å etablere seg som lege)
    • kvalifikasjoner.