europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Hvordan vurderer jeg språkkunnskapene mine?

Du kan vurdere språkkunnskapene dine i Europass. I profilen din er det en enkel tabell du kan fylle ut. Les beskrivelsen av de forskjellige nivåene og velg nivået som best beskriver dine språkferdigheter. Du velger nivå for lytteforståelse, leseforståelse, evne til å føre en samtale og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig som du mener best beskriver ditt nivå på det aktuelle språket. Du kan også lagre språkattester i Europass-biblioteket ditt. Verktøyet for selvvurdering er basert på Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Tabellen i  Europass-profilen din kan deles med andre (arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, osv.)