Frequently Asked Questions

Europass CV and cover letter editor

What is the difference between the Europass Profile and a CV?

Your Europass profile is your personal online space where you can log all your skills, education, work experiences, achievements and other information. 

The profile is an all-inclusive area to organise your information. You can use all or some of the information from your Europass profile to create CVs for particular jobs or courses that you may be applying for, therefore helping you to tailor your CV to a particular job.

 

The Create CV option makes it easy to create one or many CVs from your Europass profile. You can use it to apply for a job, education, training or volunteering opportunities.

With the Europass CV you can:

 • create and update your CV in 29 languages.
 • choose from different Europass CV templates.
 • save your CV to your device or the Europass library.
 • share your CV with a third party.
Which fields are mandatory in the Cover Letter?

In order to create your cover letter, the following fields are mandatory:

 • language of the cover letter.
 • date format.
 • first name(s).
 • last name(s).
 • subject.
 • opening salutations (please fill both boxes, even if only one of them is indicated as mandatory).
 • your name (in the "closing" section).

 

The other fields are not mandatory. However, if you fill in the phone number field, you will have to add the country code. Similarly, if you fill in an Address you will have to select the country as well.

How can I add attachments to my Europass CV?

You can share your documents directly from the Europass Library or add a section on your Europass CV with the link to document(s) from your Europass Library.

Sharing document(s) from your Europass Library as a registered user:

 • Step 1: Select the document(s) you want to share by clicking on the checkbox (top left of each document).
 • Step 2:Choose “Share”. from the options.       
 • Step 3: You can choose to adjust the duration of how long people who you’ve shared this link with can view your document(s)  on the popup that appears.
 • Step 4: Click on the “Generate a link” button.

You will get a unique link that you can share with those you want to.

You can also add this link to your Europass CV. 

Please note that documents that you upload to the Europass library will not be automatically included in your Europass CV.

How can I reorder the main sections on my CV?

You can reorder the main sections (education, work experiences) or the sub-sections (individual work experiences)sections manually to display them in the order you want.

To move an entire section

 • Click on the blue arrows you see on the left side of that section.

To move items within a section:

 • Move your mouse to the left of that item. Your cursor will take a different shape (a cross/plus). You can then click, hold and move it up or down (drag and drop) depending on where you want to place that item.
How to unpublish my Europass CV that I published on EURES?

 

To unpublish your Europass CV from EURES you need to:

 •  Log in to your Europass account.
 • Select "Unpublish your CV on EURES" under "Account Settings",
 • Click "Unpublish CV"  on the popup that appears asking if you are sure you want to unpublish your CV on EURES.

Support and Information

What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

 • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
 • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

Using Europass

Is there a record of all the times that Europass had technical issues?

Yes, if you were not able to use Europass due to instability, you can refer to the Error Log Page for reference. It lists the dates and times when Europass had full or partial inaccessibility, due to planned technical maintenance or unexpected technical problems.

I shared my Europass information via a hyperlink. How can I deactivate that link?
 • Login to your Europass account 
 • Go to the “activity feed” section under the “Me” button.
 • Click on edit (the icon in the shape of a pen on the right) of the specific link.
 • Select “unpublish link” to deactivate that link.
How can I get jobs and course suggestions?

Europass offers jobs and course suggestions by matching them with the skills and interests that you have provided on your profile and the "my skills"  or "my interest"  tools. 

 • Select the "Settings" option under the “Me” button.
 • Click on "Customise suggestion settings".
 • On "Manage suggestions", click on edit.

Switch the button on the right to ON to be able to receive job and course suggestions. You will be able to see personalised suggestions on your Europass dashboard.

Don’t forget to save the changes!

EUROPASS-MALER

Hva er et kvalifikasjonspass?

Kvalifikasjonspasset var et Europass-verktøy som var i bruk fram til 2019. Verktøyet gjorde det mulig å samle flere dokumenter i én enkelt fil. Passet ble avskaffet fordi registrerte Europass-brukere nå kan dele dokumenter fra Europass-biblioteket sitt.

Hvordan beskriver jeg IT-kunnskapene mine?

Du kan føre opp og kategorisere IT-kunnskapene dine i profilen din. Listen over IT-kunnskaper kan bl.a. omfatte verktøy og programvare du mestrer og prosjekter og resultater du er stolt av. Du kan nevne verktøy du bruker ikke bare i forbindelse med jobb og studier men også i fritiden (sosiale medier, blogger, dataspill osv.) Videre kan du opprette kompetansegrupper, f.eks. en gruppe for digitale verktøy du bruker til design, IT-kompetanse du bruker i jobben eller en liste over digitale ferdigheter du ønsker å utvikle.

Hvordan vurderer jeg språkkunnskapene mine?

Du kan vurdere språkkunnskapene dine i Europass. I profilen din er det en enkel tabell du kan fylle ut. Les beskrivelsen av de forskjellige nivåene og velg nivået som best beskriver dine språkferdigheter. Du velger nivå for lytteforståelse, leseforståelse, evne til å føre en samtale og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig som du mener best beskriver ditt nivå på det aktuelle språket. Du kan også lagre språkattester i Europass-biblioteket ditt. Verktøyet for selvvurdering er basert på Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Tabellen i  Europass-profilen din kan deles med andre (arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, osv.)

Hvor ble det av språkpasset?

Språkpasset var en dokumentmal opprettet i 2004 som et verktøy for å vurdere egne språkkunnskaper og språkkompetanse.

Språkpasset har nå blitt integrert i Europass-profilen i avsnittet språkkunnskaper. Du kan fortsatt vurdere egne språkkunnskaper i Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) og eventuelt dele resultatene med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.

Hva er et vitnemålstillegg?

Vitnemålstillegget beskriver kvalifikasjoner fra høyere utdanning på en klar og entydig måte.

Hva er et eksamensbevistillegg?

Eksamensbevistillegget beskriver kvalifikasjoner fra yrkesutdanning og yrkesopplæring på en klar og entydig måte.

Hva er et mobilitetsbevis?

Mobilitetsbeviset dokumenterer ferdigheter du har tilegnet deg under opphold i utlandet.

REDIGERINGSVERKTØY FOR CV OG FØLGEBREV

Nye Europass ble lansert i juli 2020. Kan jeg fortsatt bruke CV og følgebrev opprettet tidligere?

CV og følgebrev opprettet før juli 2020 kan importeres og redigeres i nettredigeringsverktøyet. Registrerte brukere som har opprettet Europass-profil kan lagre dokumenter i biblioteket sitt slik at de har alle dokumenter samlet på ett sted og kan dele dem derfra.

Hvordan lagres en Europass-CV?

Når du har fylt ut en CV vil du bli du opplyst om valgene du har.

Registrerte brukere kan enten lagre den i biblioteket sitt eller laste den ned til lokal enhet.

Gjester på Europass kan laste den ned til lokal enhet.

Kan Europass oversette CV og følgebrev?

Du kan opprette profil, CV og følgebrev på 29 forskjellige språk. Europass oversetter derimot ikke dokumenter eller innhold som allerede er lagt inn i profilen din.

Kan jeg opprette ulike versjoner av CV-en min?

Ja. Du kan opprette flere versjoner av CV-en din i Europass. Det finnes flere maler du kan velge blant. Registrerte brukere kan lagre de ulike versjonene i Europass-biblioteket sitt. Gjester på Europass kan laste dem ned og oppdatere dem senere.

Jeg har mistet CV-en min. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du er gjest på Europass vil innholdet i profilen din bli lagret i 48 timer.

For registrerte brukere er det ingen tidsbegrensning. Du kan lagre CV-er og følgebrev i biblioteket ditt.

Kan jeg skreddersy CV-en min?

Med redigeringsverktøyet for CV kan du fritt legge til, fjerne og redigere avsnitt i CV-en. Du kan flytte, redigere og slette avsnitt som f.eks. arbeidserfaring og utdanning og opplæring. Du kan også opprette egne avsnitt etter behov, som du selv velger navnet på.

Når du har fylt ut avsnittene du vil ha med, kan du velge grafisk utforming fra et utvalg maler. Det betyr at CV-en kan utformes spesielt for hver enkelt søknad.

Hvordan redigerer jeg CV-en min på nettet?

Er du registrert bruker, kan du lagre CV-en din i Europass-biblioteket ditt og redigere den når det passer deg. Hvis du er gjest på Europass kan du opprette CV, redigere den i nettredigeringsverktøyet og laste den ned igjen til din enhet.