europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Erkenning van vaardigheden en kwalificaties

De erkenning van vaardigheden en kwalificaties is cruciaal voor de mobiliteit en studie- en carrièremogelijkheden van iedereen in de EU.

De erkenning van vaardigheden en kwalificaties is cruciaal voor de mobiliteit en studie- en carrièremogelijkheden van iedereen in de EU.

Er zijn twee verschillende procedures voor de erkenning van kwalificaties:

  • erkenning voor vervolgonderwijs of -opleiding
  • erkenning voor toegang tot de arbeidsmarkt, inclusief gereglementeerde beroepen

 

Erkenning van kwalificaties voor vervolgonderwijs of -opleiding

Beleidsachtergrond

De aanbeveling van de Raad van 26 november 2018 bevordert de automatische wederzijdse erkenning van:

  • kwalificaties van hoger onderwijs, hoger secundair onderwijs en opleiding en
  • resultaten van leerperioden in het buitenland.

De aanbeveling roept de lidstaten op om uiterlijk in 2025 een kader in te stellen om elkaars kwalificaties van het hoger onderwijs automatisch te erkennen.

In de aanbeveling wordt ook aangedrongen op automatische en volledige erkenning van studieperiodes in het buitenland en van kwalificaties van hoger secundair onderwijs en opleiding die toegang geven tot hoger onderwijs.

Het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (ook bekend als de Erkenningsovereenkomst van Lissabon) van de Raad van Europa en de Unesco is in 1997 aangenomen in Lissabon. Het is het belangrijkste rechtsinstrument voor de erkenning van kwalificaties in de regio Europa en Noord-Amerika van de Unesco. Het betekent dat houders van een diploma hun kwalificaties in elk ander land dat het verdrag heeft ondertekend, kunnen laten beoordelen en erkennen met het oog op:

  • toegang tot voortgezet tertiair onderwijs
  • het gebruik van academische titels
  • toegang tot de arbeidsmarkt

Landen die het verdrag hebben ondertekend, hebben ook toegezegd nationale procedures vast te stellen om de kwalificaties van vluchtelingen en ontheemden te beoordelen, zelfs als er geen formele documenten bestaan. 

Woman holding a globe

Informatie over de erkenning van kwalificaties

Het ENIC-NARIC-netwerk ontwikkelt gezamenlijk beleid en praktijken in alle Europese landen voor de erkenning van kwalificaties. Het netwerk bestaat uit het Europees netwerk van informatiecentra (ENIC), dat is opgericht door de Raad van Europa en Unesco, en de nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC), die is opgericht door de Europese Commissie.

Voor meer informatie over de erkenning van kwalificaties voor vervolgonderwijs of -opleiding kunt u contact opnemen met de landenbureaus van ENIC/NARIC

Erkenning van beroepskwalificaties

Beleidsachtergrond

De erkenning van beroepskwalificaties in de EU is vastgelegd in Richtlijn 2005/36/EG

De richtlijn bevat:

  • een systeem van automatische erkenning voor: verpleegkundigen, verloskundigen, dokters (huisartsen en specialisten), tandartsen, apothekers, architecten en dierenartsen
  • een algemeen erkenningsstelsel voor andere gereglementeerde beroepen zoals leerkrachten, vertalers en vastgoedmakelaars en
  • een systeem van erkenning op basis van beroepservaring voor bijvoorbeeld timmerlieden, stoffeerders en schoonheidsspecialisten.

Lees meer over de erkenning van gereglementeerde beroepen of bezoek de databank van gereglementeerde beroepen.https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_nl.htm

Specifieke kaders

Richtlijn 2005/36/EG heeft geen betrekking op beroepen waarvoor specifieke wettelijke bepalingen gelden, zoals zeelieden, wettelijke auditors, verzekeringsmakelaars, luchtverkeersleiders, advocaten, handelsagenten en andere beroepen in het vervoer of bij de behandeling van toxische producten. Lees meer informatie over beroepen die onder specifieke wetgeving vallen.

De Europese beroepskaart (EBK) voorziet in een onlineprocedure voor de erkenning van kwalificaties voor 5 beroepen (algemeen ziekenverplegers, fysiotherapeuten, apothekers, makelaars in onroerend goed en berggidsen).