Europass voor werkgevers en recruiters

Europass is een goed hulpmiddel voor HR-medewerkers, recruiters, HR-managers en beroepskeuzeadviseurs die op zoek zijn naar betrouwbare informatie over de vaardigheden en kwalificaties van sollicitanten.

De sollicatieprocedure eenvouder maken

Gebruikt u bij de sollicitatieprocedure Europass, dan kunt u sollicitanten vragen een Europass-profiel aan te maken. Europass-gebruikers kunnen een profiel aanmaken waarin zij al hun vaardigheden, kwalificaties en ervaring opnemen. Ze kunnen desgewenst een link naar hun profiel met werkgevers delen. Dankzij dit profiel krijgt u, als werkgever of recruiter, een begrijpelijk en gestructureerd overzicht van de vaardigheden en ervaring van kandidaten. Met Europass kunnen sollicitanten ook cv’s en motivatiebrieven opstellen en die samen met andere Europass-documenten delen via één enkele link.

Zet u uw vacature op EURES (de Europese vacaturebank), dan zal Europass uw vacature onder de aandacht brengen van werkzoekenden met een bijpassend vaardighedenprofiel.

Personeelsontwikkeling

U kunt Europass ook gebruiken voor bij- en nascholing van uw medewerkers van uw organisatie. Europass geeft u een duidelijk beeld van de vaardigheden waarover zij beschikken. U weet dan welke training en ontwikkeling ze nodig hebben. Werknemers kunnen hun Europass-profiel aanmaken en bijwerken om hun professionele ontwikkeling, prestaties en vooruitgang bij te houden. Met Europass, een gratis en betrouwbaar hulpmiddel van de EU, ontsluit u het menselijk potentieel binnen uw organisatie.

Inzicht in vaardigheden en kwalificaties

Europass biedt u ook inzicht in de vaardigheden en kwalificaties van sollicitanten uit andere landen:

  • Het diplomasupplement beschrijft op gestandaardiseerde wijze kwalificaties uit het hoger onderwijs (zoals titel, diploma, instelling).
  • Het certificaatsupplement beschrijft op gestandaardiseerde wijze kwalificaties uit het beroepsonderwijs (zoals titel, diploma, instelling).
  • Het document Europass-mobiliteit vermeldt welke ervaring en vaardigheden iemand heeft opgedaan bij studies, betaald werk of vrijwilligerswerk in het buitenland.

U kunt om deze documenten vragen wanneer iemand op een vacature solliciteert.

Digitale credentials Europass

Digitale credentials van Europass zijn digitale, fraudebestendige certificaten die onderwijsinstellingen voor de behaalde kwalificaties en studieresultaten kunnen afgeven. Met de Europass-infrastructuur voor digitale credentials kunnen lerenden, werkgevers, onderwijs- en opleidingsinstellingen en bevoegde instanties op eenvoudige en betrouwbare wijze behaalde kwalificaties verifiëren. U kunt er eenvoudig mee nagaan of diploma's, certificaten en dergelijke van sollicitanten en personeelsleden echt zijn. De digitale credentials van Europass zijn in de hele Europese Unie juridisch gelijkwaardig aan papieren certificaten en alle onderdelen van de infrastructuur zijn vrij en gratis toegankelijk. Meer over digitale credentials Europass.

Help Europass te promoten!

De Europese Commissie wil er alles aan doen om Europass zo nuttig mogelijk te maken voor werkgevers, recruiters en organisaties voor personeelsontwikkeling.

Wilt u feedback geven of heeft u vragen over Europass? Mail ons!.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.