europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali

L-Unjoni Ewropea ssostni azzjonijiet biex tingħata viżibilità u valur lill-ħiliet miksuba permezz ta’ tagħlim mhux formali jew informali. Il-validazzjoni tal-ħiliet tippermetti lin-nies ikollhom iċ-ċans li jużaw il-firxa sħiħa ta’ ħiliethom għall-karrieri tagħhom u għal aktar tagħlim.

X’inhu tagħlim mhux formali u informali?

In-nies jitgħallmu b’diversi modi u f’ħafna kuntesti differenti barra mill-istrutturi formali tal-edukazzjoni u t-taħriġ. L-iżvilupp tal-ħiliet jista’ jsegwi bħala prodott sekondarju tal-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom, anke meta fil-bidu t-tagħlim ma kienx l-għan primarju jew l-intenzjoni primarja.

  • It-tagħlim mhux formali huwa normalment tagħlim strutturat (eż. taħriġ fil-kumpanija)
  • It-tagħlim informali jseħħ b’mod naturali bħala parti minn diversi attivitajiet (eż. ħiliet diġitali żviluppati permezz ta’ attivitajiet ta’ divertiment)

 

X’inhi l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali

Il-ħiliet żviluppati permezz tat-tagħlim mhux formali u informali jistgħu jkunu ta’ vantaġġ kbir għan-nies. Iżda kif isiru viżibbli u apprezzati dawn il-ħiliet?

Proċess ta’ validazzjoni tal-ħiliet jippermetti lill-individwi jidentifikaw, jiddokumentaw, jivvalutaw u jiċċertifikaw il-ħiliet tagħhom. Tali proċess jista’ jwassal biex l-individwi jirċievu kwalifika parzjali jew sħiħa. Dan jista’ jżid l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol u jiftaħ opportunitajiet professjonali ġodda. Jista’ jagħti wkoll aċċess aħjar għal aktar edukazzjoni u taħriġ u eżenzjonijiet minn ċerti partijiet tal-modulu ta’ taħriġ jew kors ta’ lawrja.

Il-validazzjoni żżid l-inklużjoni soċjali u tista’ tagħti s-setgħa lin-nies, inklużi dawk li jitilqu kmieni mill-iskola, individwi diżokkupati, adulti b’livell baxx ta’ ħiliet u ċittadini ta’ pajjiżi terzi, billi tagħti viżibilità lill-ħiliet tagħhom.

Young woman holding a colour palette

X’inhu r-rwol tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE?

Ir-Rakkomandazzjoni tal-2012 dwar il-validazzjoni tistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu arranġamenti nazzjonali għall-validazzjoni sal-2018. Dawn l-arranġamenti għandhom jippermettu lill-individwi jżidu l-viżibilità u l-valur tal-għarfien u l-ħiliet tagħhom miksuba barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali: fuq ix-xogħol, fid-dar jew permezz ta’ attivitajiet volontarji. Il-Kummissjoni Ewropea u ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) jgħinu lill-Istati Membri f’dan il-proċess.

Il-Linji Gwida Ewropej dwar il-validazzjoni jipprovdu pariri politiċi u prattiċi lil dawk li jfasslu l-politika u lill-partijiet ikkonċernati dwar l-implimentazzjoni tal-validazzjoni. Permezz ta’ każijiet ta’ prattiċi tajbin u analiżi tematika, l-Inventarju Ewropew juri kif il-validazzjoni tintuża fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali fl-Ewropa. Il-Linji Gwida u l-Inventarju jappoġġjaw id-djalogu bejn il-partijiet ikkonċernati kollha fl-isforzi kontinwi tagħhom biex jiżviluppaw il-validazzjoni fl-Ewropa.

Il-pajjiżi jippreżentaw rapporti ta’ darba lill-Grupp Konsultattiv tal-Europass dwar ir-rispons politiku tagħhom għar-Rakkomandazzjoni. Ir-rapporti jiddiskutu l-progress li sar kif ukoll l-isfidi ffaċċjati.

Il-Grupp Konsultattiv tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) isegwi l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Il-minuti u d-dokumenti tal-laqgħat huma disponibbli fir-Reġistru tal-Gruppi tal-Esperti tal-Kummissjoni.