Frequently Asked Questions

Europass templates

X’inhu l-Passaport ta' Ħiliet tal-Europass?

Il-Passaport ta' Ħiliet tal-Europass kien għodda offruta permezz tal-Europass sal-2019. Hu ppermetta lill-utenti joħolqu ġabra ta’ dokumenti f’fajl wieħed. Madankollu, il-Passaport ta' Ħiliet tal-Europass ma għadux jiġi offrut, l-utenti ewlenin tal-Europass issa jistgħu jixxerjaw id-dokumenti mil-Librerija tal-Europass tagħhom.

Kif niddeskrivi l-ħiliet diġitali tiegħi.

Tista’ telenka, u torganizza, il-ħiliet diġitali tiegħek fil-profil tal-Europass. Tista’ toħloq lista tal-ħiliet diġitali kollha tiegħek, inklużi għodod u software li tista’ tuża, kif ukoll proġetti jew kisbiet li inti kburi bihom. Tista’ tiddeskrivi l-għodda li tuża fix-xogħol tiegħek jew l-istudji tiegħek, kif ukoll l-għodda li tuża fil-ħin tiegħek (eż. il-media soċjali, il-blogging, il-logħob). Tista’ wkoll torganizza l-ħiliet tiegħek fi gruppi differenti, eż. toħloq grupp ta’ għodod diġitali li tuża għad-disinn; jew ħiliet diġitali li tuża fix-xogħol tiegħek, jew saħansitra lista ta’ ħiliet diġitali li tixtieq tiżviluppa.

Kif tagħmel awtovalutazzjoni tal-ħiliet lingwistiċi tiegħek?

Tista’ tagħmel awtovalutazzjoni tal-ħiliet lingwistiċi tiegħek fil-profil tal-Europass. Li tagħmel awtovalutazzjoni tal-ħiliet tiegħek ifisser li tirrifletti fuq il-ħiliet tiegħek, u tiddeskrivi l-livelli tal-ħiliet tiegħek. Tista’ timla tabella sempliċi ta’ awtovalutazzjoni fil-profil tal-Europass biex tiddeskrivi l-ħiliet lingwistiċi tiegħek. Tista’ taqra kull waħda mid-deskrizzjonijiet fl-għodda ta’ awtovalutazzjoni u tagħżel il-livell li taħseb li jiddeskrivi bl-aħjar mod is-smigħ, il-qari, l-interazzjoni mitkellma, il-ħiliet tal-produzzjoni mitkellma u tal-kitba tiegħek fi kwalunkwe lingwa. Int tista’ taħżen ukoll iċ-ċertifikati tal-lingwa fil-Librerija tal-Europass. L-għodda ta’ awtovalutazzjoni tuża l-Qafas Komuni Ewropew għal-Lingwi (QKERL).

Tista’ tixxerja t-tabella ta’ awtovalutazzjoni mill-profil tal-Europass tiegħek biex tixxerjaha ma’ oħrajn bħall-impjegaturi, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni jew tat-taħriġ.

X’ġara mill-Passaport tal-Lingwi Europass?

Il-Passaport tal-Lingwi Europass ġie stabbilit bħala wieħed mit-templates tad-dokument Europass fl-2004 bħala għodda ta’ awtovalutazzjoni għall-ħiliet u l-kwalifiki tal-lingwa.

Il-Europass kurrenti integra l-passaport tal-lingwi fi ħdan il-profil tal-Europass bħala taqsima msejħa ħiliet lingwistiċi. Għadek tista’ tagħmel awtovalutazzjoni tal-ħiliet lingwistiċi tiegħek abbażi tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi (QKERL) u tista’ tixxerja r-riżultati tiegħek mal-impjegaturi jew mal-istituzzjonijiet edukattivi kif meħtieġ.

X’inhu s-Suppliment għad-Diploma?

Is-Suppliment għad-Diploma jista’ jgħinek tiddeskrivi l-kwalifiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tiegħek b’mod ċar u konsistenti.

X’inhu s-Suppliment tal-Europass għaċ-Ċertifikat?

Is-Suppliment tal-Europass għaċ-Ċertifikat jista’ jgħinek tiddeskrivi l-kwalifiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tiegħek b’mod ċar u konsistenti.

X’inhi l-Mobbiltà tal-Europass?

Il-Mobbiltà tal-Europass tista’ tgħinek turi l-ħiliet miksuba matul l-esperjenza ta’ mobbiltà tiegħek f’pajjiż ieħor.

Europass CV and cover letter editor

Il-Europass il-ġdid tneda f’Lulju 2020. Nista’ xorta waħda nuża s-CVs u l-ittri ta’ akkumpanjament tal-Europass qabel dan il-waqt?

Jekk ħloqt CV tal-Europass jew Ittra ta’ Akkumpanjament qabel Lulju 2020 tista’ timporta dawn id-dokumenti fl-Editur Online biex teditjahom. Tista’ wkoll tirreġistra biex toħloq il-profil u taħżen id-dokumenti tal-Europass tiegħek fil-Librerija tal-Europass sabiex tkun tista’ taċċessa u tixxerja d-dokumenti tiegħek minn post wieħed.

Kif nissejvja s-CV tal-Europass tiegħi?

Dejjem se tkun notifikat dwar l-għażliet li għandek wara li tlesti s-CV tiegħek:

Bħala utent reġistrat, tista’ tiddawnlowdjaha fl-apparat lokali tiegħek jew taħżinha fil-Librerija tal-Europass tiegħek.

Bħala mistieden, tista’ tiddawnlowdjaha fl-apparat lokali tiegħek.

Il-Europass jista’ jittraduċi s-CV tal-Europass u l-Ittra ta’ Akkumpanjament tiegħi?

Tista’ toħloq il-profil tal-Europass tiegħek, CV tal-Europass u Ittra ta’ Akkumpanjament f’29 lingwa differenti. Madankollu, il-Europass ma jittraduċix l-informazzjoni li inti diġà pprovdejt fil-profil tiegħek jew fid-dokumenti tiegħek.

Nista’ noħloq verżjonijiet differenti tas-CV tiegħi tal-Europass?

Tista’ toħloq verżjonijiet differenti tas-CV tiegħek tal-Europass. Tista’ wkoll tagħmel użu mit-templates viżivi differenti disponibbli. L-utenti reġistrati jistgħu jaħżnu l-verżjonijiet differenti fil-Librerija tal-Europass tagħhom. L-utenti mistiedna jistgħu jiddawnlowdjaw il-verżjonijiet differenti tas-CV tal-Europass tagħhom u jaġġornawhom aktar tard.

Tlift is-CV tal-Europass tiegħi. X'nista' nagħmel?

Jekk int mistieden, l-informazzjoni li ddaħħal fil-profil tal-Europass se tkun disponibbli għal 48 siegħa wara l-aħħar żjara.

Bħala utent reġistrat, l-informazzjoni tiegħek se tiġi ssejvjata għal żmien itwal u tista’ tissejvja s-CVs tal-Europass u l-Ittri ta’ Akkumpanjament fil-Librerija tiegħek.

Nista’ nippersonalizza s-CV tal-Europass tiegħi?

Bl-editur tas-CV tal-Europass tiegħek tista’ żżid, tneħħi u teditja t-taqsimiet tas-CV kif tixtieq. Taqsimiet bħal “Esperjenza ta’ xogħol” u “Edukazzjoni u taħriġ” jistgħu jiġu mċaqalqin, editjati jew imneħħijin. Tista’ wkoll toħloq taqsimiet personalizzati, bl-ismijiet li tagħżel, skont il-ħtiġijiet u l-esperjenzi tiegħek.

Wara li timla t-taqsimiet preferuti, tkun tista’ tagħżel format ta’ CV xieraq minn lista ta’ templates differenti. Dan jippermettilek taġġusta d-dehra u s-sensazzjoni ta’ kull CV għal kull applikazzjoni.

Fejn nista’ naġġorna s-CV tal-Europass tiegħi?

Jekk int utent reġistrat, tista’ taħżen is-CV tal-Europass tiegħek fil-Librerija tal-Europass tiegħek u teditjah fi kwalunkwe ħin. Jekk int utent mistieden, tista’ timporta l-Europass tiegħek fl-Editur Online u tagħmel kull tibdil li għandek bżonn u tiddawnlowdja s-CV mill-ġdid.

Fejn nista’ naħżen is-CV tal-Europass tiegħi?

Tista’ taħżen is-CV tal-Europass tiegħek bil-modi li ġejjin:

  • Fil-Librerija tal-Europass tiegħek (utenti reġistrati biss)
  • Iddawnlowdjah fl-apparat lokali tiegħek (desktop jew apparat mobbli)
F’liema format nista’ nissejvja s-CV tal-Europass tiegħi?

Bħalissa, tista’ tissejvja s-CV tal-Europass tiegħek f’verżjoni PDF tal-Europass.

Ma nistax inżid ritratt fuq is-CV tal-Europass tiegħi?

Jekk jogħġbok iċċekkja jekk applowdjajtx ir-ritratt fil-format ta’ fajl it-tajjeb: PNG, JPG.

Jekk dan hu l-każ, kun ċert li d-daqs tal-fajl tiegħek hu anqas minn 20 MB.

Support and Information

M’iniex ċittadin Ewropew. Nista’ nuża l-Europass?

Iva, il-Europass hu sett bla ħlas ta’ għodod online u informazzjoni għal kulħadd irrispettivament min-nazzjonalità jew mill-pajjiż ta’ residenza tiegħek.

Il-Europass jista’ jgħinni nikseb rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki tiegħi?

Il-Europass jista’ jgħinek tikkomunika l-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenzi tiegħek b’mod ċar u konsistenti. L-użu tal-Europass ma jintitolakx għal rikonoxximent awtomatiku tal-ħiliet u l-kwalifiki tiegħek jew drittijiet oħrajn. Il-profil tal-Europass, u d-dokumenti tal-Europass bħas-Suppliment għad-Diploma, is-Suppliment għaċ-Ċertifikat u l-Mobbiltà tal-Europass jistgħu jkunu ta’ għajnuna biex jispjegaw il-ħiliet u l-kwalifiki tiegħek lill-impjegaturi, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u oħrajn.

Nista’ nuża jew nirriproduċi l-informazzjoni li tinsab fis-sit web tal-Europass?

Tista’ tuża l-informazzjoni fuq is-sit web tal-Europass jekk tirrikonoxxi s-sors (© Unjoni Ewropea).

Jien agħmi jew nieqes mid-dawl. Nista’ nuża s-CV tal-Europass?

Iva, il-Europass ġie żviluppat b’kunsiderazzjoni bir-reqqa għall-persuni neqsin mid-dawl u għall-għomja. Hu jappoġġja t-teknoloġija ta’ assistenza u jipprovdi alternattivi għal persuni b’tali sfidi.

X’inhuma ċ-Ċentri Nazzjonali tal-Europass?

Ċentru Nazzjonali tal-Europass jikkoordina l-attivitajiet kollha relatati mal-Europass f’kull pajjiż li jipparteċipa fil-Europass. Dan hu l-ewwel punt ta’ kuntatt għal kull persuna jew organizzazzjoni interessata li tuża jew titgħallem aktar dwar l-Europass. Tista’ tikkuntattja ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Europass ta’ pajjiżek jew il-pajjiż li jinteressak li taħdem jew titgħallem fih.

Kif nikseb appoġġ f’pajjiżi?

Tista’ tfittex informazzjoni u servizzi li jgħinuk f’pajjiżi differenti permezz tat-taqsimiet Tgħallem fl-Ewropa u Aħdem fl-Ewropa tal-Europass. Agħżel mil-lista l-pajjiż li jinteressak.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Europass, tista’ tikkuntattja liċ-Ċentru Nazzjonali tal-Europass f’pajjiżek.

Kif nista’ niċċekkja l-livell tal-kwalifika tiegħi fil-livell tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)?

L-informazzjoni dwar il-livell tal-QEK tista’ tiġi inkluża fid-dokumenti tal-kwalifika tiegħek (diploma, ċertifikat, traskrizzjonijiet) jew tista’ tistaqsi lill-istituzzjoni fejn studjajt għal din l-informazzjoni.

X’inhu l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)?

Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) hu għodda tal-UE li tagħmel il-kwalifiki aktar komprensibbli fost il-pajjiżi u s-sistemi. Il-QEK jippermetti li l-kwalifiki miksuba fi kwalunkwe pajjiż Ewropew jiġu mifhuma permezz ta’ sistema sempliċi ta’ tmien livelli. L-informazzjoni dwar il-QEK tista’ tiġi inkluża fid-diplomi tal-kwalifika tiegħek, fis-Suppliment għad-Diploma jew fis-Suppliment għaċ-Ċertifikat tiegħek. Tista’ tinkludi informazzjoni dwar il-livell tal-QEK tal-kwalifika tiegħek fis-CV u l-applikazzjonijiet tiegħek biex tgħin lill-impjegaturi jew lill-istituzzjonijiet edukattivi u ta’ taħriġ f’pajjiżi oħrajn jifhmu l-kwalifiki tiegħek.