Europass għall-impjiegi u r-reklutaġġ

Is-servizzi offruti mill-Europass huma riżorsa tajba għall-professjonisti tar-Riżorsi Umani (HR), dawk li jirreklutaw, il-maniġers tar-reklutaġġ, u dawk li jagħtu pariri dwar il-karriera li jeħtieġu aċċess għal għodod u informazzjoni affidabbli biex jgħinu biex wieħed jifhem il-ħiliet u l-kwalifiki tal-applikanti għal impjieg.

Is-simplifikazzjoni tal-proċess ta’ reklutaġġ tiegħek

Bl-użu tal-Europass bħala l-għodda ta’ reklutaġġ tiegħek, tista’ titlob lill-applikanti ta’ impjieg biex joħolqu profil tal-Europass. L-utenti tal-Europass jistgħu joħolqu profil li jinkludi ħarsa ġenerali tal-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza kollha tagħhom. Jekk jixtiequ, l-utenti jistgħu jaqsmu link tal-profil tagħhom mal-impjegaturi. Il-profil se jippermettilek, bħala impjegatur jew wieħed li tirrekluta, li tara l-ħiliet u l-esperjenzi tal-kandidati, ippreżentati b’mod li jinftiehem u strutturat. Bil-Europass, l-applikanti jistgħu wkoll joħolqu CVs, ikopru ittri u jaqsmuhom u dokumenti oħra mill-Europass, permezz ta’ link wieħed sempliċi.

Barra minn hekk, jekk tibgħat il-post tax-xogħol vakanti tiegħek fuq il-portal tas-Servizz Ewropew tal-Impjiegi (EURES), il-Europass se jenfasizza l-postijiet tax-xogħol vakanti rilevanti għal dawk li qed ifittxu impjieg bi profil tal-ħiliet korrispondenti.

Żvilupp tal-istaff

Il-Europass jista’ jintuża wkoll biex isostni l-iżvilupp tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol attwali tiegħek. Il-Europass jista’ jgħinek tikseb stampa ċara tal-ħiliet tal-impjegati fl-organizzazzjoni tiegħek, li tagħtik ħarsa wiesgħa lejn il-ħtiġijiet tiegħek ta’ taħriġ u żvilupp. L-impjegati jistgħu jibnu u jaġġornaw il-profil tal-Europass tagħhom biex iżommu rekord tal-iżvilupp professjonali, il-kisbiet u l-progress tagħhom fuq il-post tax-xogħol. L-implimentazzjoni tal-Europass fl-organizzazzjoni tiegħek tista’ tiftaħ il-potenzjal uman moħbi tal-organizzazzjoni tiegħek billi tuża għodda tal-UE b’xejn u affidabbli.

Nifhmu l-Ħiliet u l-Kwalifiki

Il-Europass joffri wkoll għadd ta’ għodod oħra li jistgħu jgħinuk tifhem il-ħiliet u l-kwalifiki, inkluż meta jkollok bżonn tifhem il-kwalifiki li ġejjin minn pajjiżi oħra:

  • Is-Suppliment tad-Diploma jinħareġ minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u jiddeskrivi kwalifiki ta’ edukazzjoni għolja (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Is-Suppliment taċ-Ċertifikat Europass huwa maħruġ minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) u jiddeskrivi kwalifiki vokazzjonali (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Il-Mobbiltà tal-Europass tiddeskrivi l-esperjenzi internazzjonali u l-ħiliet żviluppati waqt l-istudju, fl-impjieg jew fix-xogħol ta’ voluntier barra mill-pajjiż.

Tista’ titlob dawn id-dokumenti bħala parti mill-applikazzjonijiet għall-postijiet tax-xogħol vakanti futuri.

Kredenzjali Diġitali tal-Europass

Il-qafas tal-Europass Diġitali tal-Kredenzjali jippermetti li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni joħorġu kwalifiki diġitali, li ma jippermettux tbagħbis u kredenzjali ta’ tagħlim oħra. Bil-qafas tal-Kredenzjali Diġitali tal-Europass, l-istudenti, l-impjegaturi, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u korpi awtorizzati oħra għandhom mod sempliċi u affidabbli biex jivverifikaw l-awtentiċità tal-kredenzjali diġitali. Huma joffru mod kif tista’ tikkonferma l-awtentiċità tal-kwalifiki tal-applikanti u tal-istaff. Il-Kredenzjali Diġitali tal-Europass huma legalment ekwivalenti għal ċertifikati stampati fl-Unjoni Ewropea kollha u l-komponenti kollha tal-infrastruttura huma miftuħa u mingħajr ħlas. Aqra aktar dwar il-Kredenzjali Diġitali tal-Europass.

Għin fil-promozzjoni tal-Europass!

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tagħmel l-Europass servizz ta’ valur u użat b’mod mifrux fost l-impjegaturi, dawk li jirreklutaw u l-organizzazzjonijiet tal-iżvilupp tal-istaff.

Kuntatt permezz tal-email  għal feedback jew mistoqsijiet dwar il-Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.