Europass għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-Europass hu riżorsa siewja għall-istudenti u l-gradwati, kif ukoll għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja l-pjattaforma tal-Europass, sett ta’ għodod online mingħajr ħlas u informazzjoni dwar it-tagħlim tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera.

L-għodda Ewropea għall-immaniġġjar tal-karriera u l-istudji

Il-Europass hu għodda multilingwi li tippermetti lill-istudenti jew lill-istudenti prospettivi tiegħek jiddokumentaw il-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza kollha tagħhom f’post wieħed. L-utenti tal-Europass jistgħu joħolqu profil personali, f’għodda sigura online, biex jidentifikaw l-għanijiet tagħhom u jżommu kont tat-tagħlim u l-kisbiet kollha tagħhom.

L-istudenti jistgħu jużaw ukoll il-profil waqt l-istudji tagħhom biex iżommu rekord tal-proġetti, il-kisbiet u l-progress tagħhom.

L-istudenti prospettivi jistgħu jaqsmu l-profil, is-CVs u dokumenti oħrajn tagħhom permezz tal-Europass biex jikkomunikaw b’mod ċar il-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza tagħhom.

Il-Europass joffri wkoll numru ta’ għodod oħrajn biex int tuża sabiex tgħin lill-istudenti tiegħek jikkomunikaw il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom:

  • Is-Suppliment tad-Diploma jinħareġ minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u joffri informazzjoni utli dwar il-kwalifiki tal-edukazzjoni għolja (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Is-Suppliment tal-Europass għaċ-Ċertifikat hu maħruġ minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) u joffri informazzjoni utli dwar il-kwalifiki professjonali tiegħek (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Il-Mobbiltà tal-Europass tgħinek tiddeskrivi l-esperjenzi internazzjonali tiegħek u l-ħiliet li żviluppajt meta kont qed tistudja, taħdem jew tagħmilha ta’ voluntier barra minn pajjiżek.

Informazzjoni dwar l-istudju u t-tagħlim fl-Ewropa

Il-Europass joffri varjetà ta’ informazzjoni, f'29 lingwa, għall-istudenti biex jippjanaw it-tagħlim, il-karriera u l-mobbiltà tagħhom.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ jistgħu jaċċessaw ukoll informazzjoni dwar:

Il-Europass joffri wkoll paġni tal-pajjiżi b’informazzjoni dwar is-servizzi Ewropej u nazzjonali, informazzjoni dwar it-tagħlim u x-xogħol fl-Ewropa.

Kredenzjali Diġitali tal-Europass

Il-qafas tal-Kredenzjali Diġitali tal-Europass jippermetti li l-istituzzjonijiet joħorġu kwalifiki diġitali, li ma jistgħux jiġu ffalsifikati u kredenzjali oħrajn ta’ tagħlim. Bil-Kredenzjali Diġitali tal-Europass, l-istudenti, min iħaddem, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u korpi awtorizzati oħrajn għandhom mod sempliċi u affidabbli biex jivverifikaw l-awtentiċità tal-kredenzjali diġitali. Il-kredenzjali diġitali tal-Europass huma legalment ekwivalenti għal ċertifikati stampati fl-Unjoni Ewropea kollha u l-komponenti kollha tal-infrastruttura huma miftuħin u mingħajr ħlas. Skopri aktar dwar kif tista’ tinvolvi ruħek

Promozzjoni tal-Europass

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem mal-pajjiżi parteċipanti, il-partijiet ikkonċernati u l-esperti fl-UE kollha biex tiżviluppa u tippromwovi l-Europass. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll dawk li jfasslu l-politika u l-esperti, għandhom rwol ewlieni fl-użu tal-Europass biex jgħinu lil udjenzi differenti u juru l-potenzjal għall-Europass li jadatta għal ħtiġijiet differenti.

Ikkuntattjana għal feedback jew mistoqsijiet dwar il-Europass.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.