europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Deskrizzjoni tat-tmien livelli tal-QEK

Kull wieħed mit-8 livelli huwa definit b’sett ta’ deskritturi li jindikaw l-eżiti tat-tagħlim rilevanti għall-kwalifiki f’dak il-livell fi kwalunkwe sistema tal-kwalifiki.

L-eżiti tat-tagħlim huma definiti f'termini ta':

Għarfien: Fil-kuntest tal-QEK, l-għarfien jiġi deskritt bħala teoretiku u/jew fattwali.

Ħiliet: Fil-kuntest tal-QEK, il-ħiliet jiġu deskritti bħala konjittivi (peress li jinvolvu l-użu tal-loġika, l-intwizzjoni u l-ħsieb kreattiv) u prattiċi (peress li jinvolvu l-kapaċità manwali u l-użu ta’ metodi, materjal, għodda u strumenti).

Responsabbiltà u awtonomija: Fil-kuntest tal-QEK, ir-responsabbiltà u l-awtonomija jiġu deskritti bħala l-kapaċità ta’ min jitgħallem li japplika l-għarfien u l-ħiliet b’mod awtonomu u b’responsabbiltà.

  Kompatibbiltà mal-Qafas tal-Kwalifiki taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja

  Il-Qafas tal-Kwalifiki taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja jipprevedi deskritturi għal tliet ċikli maqbula mill-Ministri responsabbli għall-edukazzjoni għolja waqt il-laqgħa li kellhom f’Bergen f’Mejju 2005 fil-kuntest tal-proċess ta’ Bolonja. Kull deskrittur taċ-ċiklu jagħti dikjarazzjoni ġenerika tal-aspettattivi tipiċi tal-kisbiet u tal-kapaċitajiet assoċjati mal-kwalifiki li jirrappreżentaw it-tmiem ta’ dak iċ-ċiklu.

  1.    Id-deskrittur għaċ-ċiklu qasir żviluppat mill-Inizjattiva Konġunta dwar il-Kwalità bħala parti mill-proċess ta’ Bolonja, (li jista’ jkun fi ħdan l-ewwel ċiklu jew marbut miegħu), jikkorrispondi għall-eżiti tat-tagħlim għal-livell 5 tal-QEK.

  2.    Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu jikkorrispondi għall-eżiti tat-tagħlim għal-livell 6 tal-QEK.

  3.    Id-deskrittur għat-tieni ċiklu jikkorrispondi għall-eżiti tat-tagħlim għal-livell 7 tal-QEK.

  4.    Id-deskrittur għat-tielet ċiklu jikkorrispondi għall-eżiti tat-tagħlim għal-livell 8 tal-QEK.